Laisvės gynėjų diena Kanadoje

Sausio 13-15 dienomis Kanadoje lietuviai minėjo Laisvės gynėjų dieną. Šiais metais, tiek uždegant atminimo žvakeles ar kuriant neužmiršuolių ir saulėgrąžų pieveles, tiek organizuojant Pagarbos...

Laisvės gynėjų diena paminėta Vankuveryje

Sausio 13 dieną bus minima Laisvės gynėjų diena, kurią prisimenami ir pagerbiami 1991m. sausio mėnesį nuo sovietų karinės agresijos atkurtą Lietuvos nepriklausomybę stoję ginti...

Kalėdinė popietė Vasagoje

Wasaga Beach (Ontario) lietuvių bendruomenės šiemetinės Kūčios buvo atšvęstos gruodžio 10 d. Žmonių dalyvavo tiek, kiek tilpo salėje! Dešimtys apylinkės ponių mielai prisidėjo prie...

Tikrai buvo geriau nei Holivude!

Rengėjai savo žodį tesėjo: lapkričio 18-ąją Toronto Prisikėlimo parapijos 70-mečio šventėje tikrai buvo kaip Holivude. Nors ne, reikia pripažinti - buvo geriau! Vakaro svečius...

Šventėme Lietuvos laisvę

Kovo 26-osios, sekmadienio popietę, Anapilio sodybos salėje Kanados lietuvių bendruomenės Toronto apylinkės valdyba surengė šventinį abiejų Lietuvai svarbių nepriklausomybės datų - Vasario 16-osios ir...

Kanados lietuvių jaunimo vasara stovyklose

Nepakartojama  vasara Kretingoje Georgian Bay ežero pakrantėse, Kretingos stovyklavietėje po ilgos pandeminės tylos visa liepos mėnesį  aidėjo jauni balsai.  Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo ir...

Kazimieras Deksnys: „Esu lietuvis, užaugintas kitoje šalyje“

„Manau, kad Kanados lietuvių bendruomenė yra svarbesnė nei bet kada. Lietuvai reikalinga visa pagalba, kurią įmanoma gauti, o bendruomenė gali ją suteikti“, – sako...

Šimtmečio balsų koncerte Toronte – Montrealio lietuvių choras “Balsas“

   MUZIKĖ KRISTINA KLIORYTĖ, Montrealio lietuvių choro “Balsas” vadovė pasakoja apie pasirengimą Lietuvos Dainų šventei ir būsimą koncertą Toronte Mus vienija daina Šiais metais pirmą...

Susitikimas su Vasagos lietuviais 

Spalio 30 dieną Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius, su žmona Dorota bei LR ambasados darbuotoja Inga Miškinyte, aplankė Wasaga Beach (ON) lietuvius. Šia proga...

#SuGimtadieniuLietuva! – taria Vankuverio Pelėdžiukų klubo“ mokiniai

Pastarosiomis savaitėmis Vankuverio lituanistinėje mokyklėlėje “Pelėdžiukų klubas” įsisiūbavo šventinė nuotaika. Virtualių pamokų metu skamba dainos apie Lietuvą (“Brangiausios spalvos”, “Laisvė”, “Nupiešiu Lietuvą”), prisimenama Lietuvos...

Naujausios žinios

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X