Susitikimas su Vasagos lietuviais 

Spalio 30 dieną Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius, su žmona Dorota bei LR ambasados darbuotoja Inga Miškinyte, aplankė Wasaga Beach (ON) lietuvius. Šia proga...

#SuGimtadieniuLietuva! – taria Vankuverio Pelėdžiukų klubo“ mokiniai

Pastarosiomis savaitėmis Vankuverio lituanistinėje mokyklėlėje “Pelėdžiukų klubas” įsisiūbavo šventinė nuotaika. Virtualių pamokų metu skamba dainos apie Lietuvą (“Brangiausios spalvos”, “Laisvė”, “Nupiešiu Lietuvą”), prisimenama Lietuvos...

Kanados lietuvių jaunimo vasara stovyklose

Nepakartojama  vasara Kretingoje Georgian Bay ežero pakrantėse, Kretingos stovyklavietėje po ilgos pandeminės tylos visa liepos mėnesį  aidėjo jauni balsai.  Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo ir...

Pasikeitė „Paramos“ valdybos vadovai

Toronto „Paramos“ kredito kooperatyvo praneša, kad pasikeitė valdybos vadovai. Buvusiai ilgametei valdybos pirmininkei Ritai Urbonavičius pasitraukus iš pirmininkės pareigų, nuo sausio 8d. valdybos pirmininku...

Laisvės gynėjų diena Vankuveryje

Vankuverio lietuviai šiais metais sausio 13-ąją minėjo tragiškų įvykių trisdešimtmetį, kai Sovietų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą žuvo...

Nelengvi išbandymų metai

Kanados lietuvių bendruomenės metinio susirinkimo apžvalga Po  ilgesnės pertraukos dėl COVID-19 karantino  atidėtas Kanados lietuvių bendruomenės metinis susirinkimas buvo surengtas lapkričio 21 d. Karantinas dar...

Lietuviškos Kalėdos Vankuveryje

Šiemet Britų Kolumbijos lietuviai, jų šeimos bei draugai vėl džiaugėsi galimybe susirinkti ir kartu jaukiai švęsti Kalėdas. Buvo smagu pabendrauti su senais draugais, susipažinti...

Vankuveryje įsteigtas lietuvių klubas “Sedula”

Džiaugiamės, kad Britų Kolumbijoje, Vankuveryje, sukurtas ir atidarytas naujas klubas "Sedula", skirtas vaikučiams ir jų mamytėms bei tėveliams. Šio laisvalaikio klubo atidarymo šventė buvo...

Šventinis pasveikinimas būna ir toks

Wasaga Beach. Netikėto sveikinimo Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 31-ųjų metinių proga, sulaukė Collinwood ir Wasaga Beach apylinkių lietuviai. Visiems susirinkti kartu tą šventinę...

Toronte pagerbti Lietuvos diplomatai

Lapkričio 1 dieną Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius pratęsė ilgametes tradicijas ir pagerbė Lietuvos konsulus, veikusius ir palaidotus Toronte. Pagerbimo renginyje dalyvavo prelatas Edmundas...

Naujausios žinios

Perku paveikslus

Domiuosi ir perku lietuvių dailininkų, ypač prieškarinių, paveikslus. Siūlyti telefonu 416 526 7651 arba el. paštu [email protected]
X