Ar išsaugosime lietuvišką tinklalapį

KLKKD „Žiburiai“ metinio susirinkimo apžvalga Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai“ nuotoliniame metiniame posėdyje buvo aptarti pirmųjų internetinės leidybos „Tėviškės žiburių“ tinklalapio tevzib.com finansinė ir...

Kalėdinė popietė Vasagoje

Wasaga Beach (Ontario) lietuvių bendruomenės šiemetinės Kūčios buvo atšvęstos gruodžio 10 d. Žmonių dalyvavo tiek, kiek tilpo salėje! Dešimtys apylinkės ponių mielai prisidėjo prie...

Šventėme Lietuvos laisvę

Kovo 26-osios, sekmadienio popietę, Anapilio sodybos salėje Kanados lietuvių bendruomenės Toronto apylinkės valdyba surengė šventinį abiejų Lietuvai svarbių nepriklausomybės datų - Vasario 16-osios ir...

Kanados lietuvių jaunimo vasara stovyklose

Nepakartojama  vasara Kretingoje Georgian Bay ežero pakrantėse, Kretingos stovyklavietėje po ilgos pandeminės tylos visa liepos mėnesį  aidėjo jauni balsai.  Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo ir...

Kazimieras Deksnys: „Esu lietuvis, užaugintas kitoje šalyje“

„Manau, kad Kanados lietuvių bendruomenė yra svarbesnė nei bet kada. Lietuvai reikalinga visa pagalba, kurią įmanoma gauti, o bendruomenė gali ją suteikti“, – sako...

Susitikimas su Vasagos lietuviais 

Spalio 30 dieną Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius, su žmona Dorota bei LR ambasados darbuotoja Inga Miškinyte, aplankė Wasaga Beach (ON) lietuvius. Šia proga...

#SuGimtadieniuLietuva! – taria Vankuverio Pelėdžiukų klubo“ mokiniai

Pastarosiomis savaitėmis Vankuverio lituanistinėje mokyklėlėje “Pelėdžiukų klubas” įsisiūbavo šventinė nuotaika. Virtualių pamokų metu skamba dainos apie Lietuvą (“Brangiausios spalvos”, “Laisvė”, “Nupiešiu Lietuvą”), prisimenama Lietuvos...

Lietuviškos Kalėdos Vankuveryje

Šiemet Britų Kolumbijos lietuviai, jų šeimos bei draugai vėl džiaugėsi galimybe susirinkti ir kartu jaukiai švęsti Kalėdas. Buvo smagu pabendrauti su senais draugais, susipažinti...

Vankuveryje įsteigtas lietuvių klubas “Sedula”

Džiaugiamės, kad Britų Kolumbijoje, Vankuveryje, sukurtas ir atidarytas naujas klubas "Sedula", skirtas vaikučiams ir jų mamytėms bei tėveliams. Šio laisvalaikio klubo atidarymo šventė buvo...

Pasikeitė „Paramos“ valdybos vadovai

Toronto „Paramos“ kredito kooperatyvo praneša, kad pasikeitė valdybos vadovai. Buvusiai ilgametei valdybos pirmininkei Ritai Urbonavičius pasitraukus iš pirmininkės pareigų, nuo sausio 8d. valdybos pirmininku...

Naujausios žinios

X