Laisvės gynėjų diena Vankuveryje

Vankuverio lietuviai šiais metais sausio 13-ąją minėjo tragiškų įvykių trisdešimtmetį, kai Sovietų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą žuvo...

Nelengvi išbandymų metai

Kanados lietuvių bendruomenės metinio susirinkimo apžvalga Po  ilgesnės pertraukos dėl COVID-19 karantino  atidėtas Kanados lietuvių bendruomenės metinis susirinkimas buvo surengtas lapkričio 21 d. Karantinas dar...

Šventinis pasveikinimas būna ir toks

Wasaga Beach. Netikėto sveikinimo Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 31-ųjų metinių proga, sulaukė Collinwood ir Wasaga Beach apylinkių lietuviai. Visiems susirinkti kartu tą šventinę...

Viena rudens diena Anapilio sodyboje

Tradicinė rudeninė kapų lankymo diena lapkričio 1, sekmadienį, Anapilio sodyboje, Mississaugoje, kaip ir pavasarį, vyko ne visai  įprastai. Dėl COVID-19 pandemijos ir koronaviruso grėsmių...

„Tautiška giesmė“ Kanadoje

Kanados lietuviai paminėjo Karaliaus Mindaugo karūnavimo metines (Valstybės ir Tautiškos giesmės dieną), jau tryliktąjį kartą giedodami Lietuvos himną kartu Lietuvos žmonėmis ir lietuviais visame...

Toronte pagerbti Lietuvos diplomatai

Lapkričio 1 dieną Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius pratęsė ilgametes tradicijas ir pagerbė Lietuvos konsulus, veikusius ir palaidotus Toronte. Pagerbimo renginyje dalyvavo prelatas Edmundas...

Lietuvos Nepriklausomybės dieną šventėme kartu

Vasario 16-osios vakarą Kanados lietuviai susirinko į 103-ąjį Lietuvos nepriklausomybės gimtadienį. Rašau „susirinkome“, nors iš tiesų visi to šventinio vakaro dalyviai buvome kiekvienas savo...

Kapinių lankymas

* Gegužės 30, sekmadienį, vyks pavasarinis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. (tik YouTube) vyks Mišios už mirusius. Lietuvos kankinių šventovę galima...

Juodoji kaspino diena Kanadoje

Rugpjūčio 23 dieną Kanadoje paminėta Juodojo kaspino diena, skirta paminėti  ir pagerbti komunizmo ir nacizmo aukas Europoje. Ši data siejama su 1939 metų rugpjūčio...

Ambasadoriaus susitikimai Toronte ir Vasagoje

Rugsėjo 26-28 dienomis Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius  lankėsi Toronte ir Vasagoje (Wasaga Beach, On).  Čia  įvyko susitikimai su Lietuvos gen.garbės konsulu Toronte P....

Naujausios žinios

X