Mamos dieną šventėme visi kartu

Sveikiname visas Mamytes, Močiutes ir Promočiutes su Motinos diena! Linkime meilės, sveikatos ir ištvermės bei, kad kiekviena diena būtų kupina nuoširdžios vaikų meilės, pagarbos...

Lietuvos ir Kanados bendradarbiavimo ir draugystės 30-mečio šventė 

Rugsėjo mėnesį minėjome svarbią Lietuvai ir Kanados valstybei, Kanados lietuvių bendruomenei sukaktį. 1991 m. rugpjūčio 26 d. Kanados parlamentas priėmė sprendimą atnaujinti su neseniai...

Ar lietuvių kalba vis dar vertybė gyvenantiems Kanadoje?

Toronto Aukštesnieji lituanistiniai kursai pradėjo veikti Toronte 1952 metais. Nuo tada veikia su pertraukomis iki šių dienų. Nenuostabu, kad kursų pavadinimas, tikslai ir turinys...

Kviečiame į Lietuvos Nepriklausomybės šventę

Vasario 16 dieną 7 v.v. (EST laiku), Lietuvos ambasada Kanadoje kartu su Kanados lietuvių bendruomene, Kanados lietuvių jaunimo sąjunga, lietuviškomis organizacijomis visoje Kanadoje kviečia...

Maironio mokykloje žydėjo neužmirštuolės, arba Laisvės gynėjų diena Toronte

Šią dieną lietuviai visame pasaulyje paminėjo 25-ąjį kartą. Kaip kasmet, paminėjo ir Toronto Maironio mokyklos mokiniai, mokytojai ir jų tėveliai. Minėjimą pradėjo grupelė mokinių, uždegę...

Kanada: balsavimas 2020 metų ir Seimo rinkimuose

Darius Skusevičius, LR ambasadorius Kanadoje 2020 m. spalio 11 dieną įvyko Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (antrasis turas vyko spalio 25 d.). 2020 m. lapkričio 13...

Informacija rinkėjams apie balsavimą paštu LR Seimo rinkimuose

Gerbiamasis rinkėjau, Jūsų nurodytu pašto adresu rugsėjo 16 d. Jums išsiuntėme balsavimo Lietuvos Seimo rinkimuose dokumentus:· ·   rinkėjo kortelę; ·  Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos...

Minėjimas Vasagoje

Rugpjūčio 22 d. Wasaga Beach (ON) lietuviai susirinko paminėti Juodojo kaspino dienos. Vasagos KLB apylinkės pirmininkė Rūta Poškienė visiems priminė Juodojo kaspino dienos istorinę...

Padėkite atpažinti žmogų nuotraukoje

Esu panevėžietis Bolis Kemeklis, gyvenu Panevėžyje. Mano prašymas liečia mano tėvą, ikikarinės Lietuvos kariuomenės kariškį, DKA "B" rinktinės partizaną, Tulos ir Intos konclagerių politkalinį...

Stovyklautojai sugrįžo į „Kretingą“

Praėjusiais metais COVID-19 pandemija atnešė vieną iš didžiausių vasaros praradimų lietuvių ir lietuvių kilmės vaikams – dėl grėsmių sveikatai ir Kanados vyriausybės draudimų pirmą...

Naujausios žinios

X