Kanados lietuvių jaunimo vasara stovyklose

ADVERTISEMENT

Nepakartojama  vasara Kretingoje

Georgian Bay ežero pakrantėse, Kretingos stovyklavietėje po ilgos pandeminės tylos visa liepos mėnesį  aidėjo jauni balsai.  Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo ir vaik;ų stovyklos  organizatoriai  pakvietė Kanados lietuvių bendruomenės lietuvių  ir lietuvių kilmės jaunimą  kartu praleisti keletą savaičių prisiminti  ir pratęsti  stovyklos, mininčios savo 40-metį, tradicijas . Pirmoji pamaina buvo skirta angliškai kalbančiam jaunimui, bet stovykloje skambėjo abi – ir anglų, ir lietuvių kalba, tikriausiai, ne vienas grįžo iš stovyklos su turtingesniu lietuvišku žodynu. Ypač  pakiliai nuskambėjo jaunimo balsai, lietuviškai giedant lietuviškai “Tautišką giesmę”.

Antroje pamainoje nuo liepos vidurio stovyklavo  lietuviškai kalbantys vaikai ir jaunimas. Kūrybinga vadovų grupė pasistengė, kad kiekviena diena atneštų naujų patirčių ir įspūdžių. Įdomios  buvo pamokos su patyrusiais virtuvių šefais  Genute Kobelskiene, Janina Gurkliene. Su Genovaite Kobelskiene jaunesnieji stovyklautojai mokėsi virti mėgstamą patiekalą – ežiukus (gnochi), kuriuos visi valgė pietums. Janina Gurklienė mokė pasigaminti bene populiariausią lietuvišką patiekalą cepelinus. O štai Mindaugo ir Vilmos Navickų ir jų dukros Gabrielės   šakočio kepimo pamoka buvo tikrai įspūdinga – ne dažnai gali pamatyti kaip skysta tešla, kurią maišyti pabandė ir patys stovyklautojai, virsta šakotu ir labai skaniu kūriniu. 

Tautinių juostų audimo įgūdžių mokė Nida Kartavičienė, kaip kurti ir spausdinti mažus grafikos darbelius aiškino ir rodė dailininkė Snaigė Šileikienė, įdomių užsiėmimų sugalvojo ir kiti stovyklos savanoriai talkininkai.

Lina Kuliavienė, ilgametė Kretingos stovyklos globėja ir organizatorė, pasibaigus abiems pamainoms, sako: Po pandeminės pertraukos stoyklavimo sezonui rengėmės su nerimu, bet džiaugiuosi, kad visos savaitės praėjo sėkmingai ir įdomiai. Vadovai ir savanoriai talkininkai, virtuvės šeimininkės, visos stovyklos tarnybos dirbo pareigingai ir kūrybingai. Manau, kad abiejų pamainų stovyklautojai nenuobodžiavo, su stovykla atsisveikino su gerais įspūdžiais. 

Stovyklos uždarymo iškilmėse svečias Darius Skusevičius,  Lietuvos respublikos ambasadorius Kanadoje, pasveikino visus stovyklautojus, vadovus, jaunimą, pasidžiaugė stovyklos organizatorių ir talkininkų, tėvelių  indėliu,  ugdant lietuviybę ir lietuvišką taptaybę, skatinant Lietuvos istorijos ,kultūros ir tradicijų pažinimą. Už puikias lietuvių kalbos žinias  ir tradicijų pažinimą  ambasadorius įteikė apdovanojimus stovyklautojams  Gediminui Razučiui ir Erai Žagelei, atvykusiems į stovyklą net iš Kalgario. Už programų stovyklautojams išradingumą apdovanota vadovė  Greta Pacevičiūtė. Rasos Paskočimienės premija yra skiriama stovyklautojui, kuris per stovyklą pasižymi savo entuziazmu, savo nuoširdumu, meile muzikai ir dainai, ir kuris myli Kretingos stovyklą. Šiais metais ši premija skirta Medai Stoškutei.

Bet reikia pripažinti apdovanoti buvo visi stovyklautojai: gerais prisiminimais apie smagias savaites stovykloje, naujomis pažintimis ir nauja patirtimi.  Atsiveikinta neilgam – iki kitos vasaros.

Andriaus Kaknevičiaus nuotraukose: Kretingos  stovyklos kasdienybė ir šventės