Kalėdinė popietė Vasagoje

ADVERTISEMENT

Wasaga Beach (Ontario) lietuvių bendruomenės šiemetinės Kūčios buvo atšvęstos gruodžio 10 d. Žmonių dalyvavo tiek, kiek tilpo salėje! Dešimtys apylinkės ponių mielai prisidėjo prie tradicinių patiekalų pagaminimo. Uždegtos žvakutės šių metų apylinkės iškeliavusiems anapilin. O salė, aidėjo nuo bendrai giedotų kalėdinių giesmių.

Po trejų metų pertraukos visiems buvo taip smagu susiburti, pasivaišinti ir palinkėti vienas kitiems “Linksmų švenčių”! Iškilminga popietė užbaigta, visiems gražiai sustojus ratu ir sugiedojus “Lietuva brangi”.

Laima Šeškuvienė, K.Poškaus ntrs.