Šimtmečio balsų koncerte Toronte – Montrealio lietuvių choras “Balsas“

ADVERTISEMENT

 

 MUZIKĖ KRISTINA KLIORYTĖ, Montrealio lietuvių choro “Balsas” vadovė pasakoja apie pasirengimą Lietuvos Dainų šventei ir būsimą koncertą Toronte

Mus vienija daina

Šiais metais pirmą kartą po koronaviruso pandemijos vėl subūrėme chorą. Nežinojome, ko tikėtis. Mano vyras, Aleksandras Stankevičius, su kuriuo kartu vadovaujam chorui, galvojo, gal turėsim 15 choristų. Aš ne taip skeptiškai galvojau, bet negali žinoti, kol negauni atsakymo į išsiųstus kvietimus. Žinokit, sulaukėm susidomėjimo antplūdžio. Sugrįžo ne tik buvę nuolatiniai choristai, bet ir seni „nauji” choristai,: tai tie, kurie chore dainavo praeityje, jaunystėje. Prisidėjo ir jaunų veidų. Iš viso mūsų yra 40. Neįtikėtinas skaičius mūsų, palyginti, mažai bendruomenei.

Visi choristai yra nepaprastai pasišventę. Dainų mokymosi įrašų klausosi namuose, važiuodami pirmyn-atgal į darbą, net kelias valandas per savaitę. Nepaisydami sveikatos rūpesčių ar kelionės nuotolio, pavyzdžiui, vienas choristas kas savaitę atvažiuoja iš Maxville, Ontario. Tai beveik pusantros valandos kelionė tik į vieną pusę. Kitiems iš Monrealio apylinkių atvažiuoti trunka bent valandą (taip pat į vieną pusę). Tuo labiau, kad su įvairiais tiltų statybos darbais atvykti į Monrealio „salą”, kaip mes ją vadiname, pasidarė sudėtingiau, bet visi ištikimai lanko repeticijas. Net atostogaudami vežasi savo natų sąsiuvinius ir grįžę pasakoja, kaip žiūrėdami į bangas, kojas įkišę į smėlį, mokosi dainų! 

Dar gal reikėtų paminėti, kad į mūsų choristų gretas atėjo nemažai „antrų pusių”, t.y., žmona, draugas (boyfriend), uošvė, kurie yra net ne lietuvių kilmės. Padarėme apklausą, ir į klausimą, „ar suprantate apie ką dainuojame?”, 40% atsakė, kad truputėlį ar visai nieko nesupranta. Toks atvirumas mus paskatino išversti visų dainų tekstus į anglų kalbą (šiuo darbu daugiausiai pasirūpino dvi mūsų choristės Daiva Blynaitė ir Aušras Geralavičiūtė). Tad, kartoju, kad choristai nepaprastai pasišventę ir deda dideles pastangas dalyvauti, įšmokti ne tik repertuarą, bet ir sužinoti daugiau apie mūsų kultūrą ir būti mūsų bendruomenės dalimi.

Chorvedžių darbai ir ūpesčiai

Nuo pat sezono pradžios nutarėme bendradarbiauti su Dalia Viskontiene, Torontolietuvių mišraus choro vadove. Tiesą pasakius, dar net nepažiūrėjusios repertuaro, nutarėme dalyvauti Lietuvos Dainų šventėje todėl, kad abi jautėme… nežinau, kokį žodį panaudoti –  pareigą, pašaukimą, tikslą – mūsų žmonėms suteikti galimybę dalyvauti šioje neeilinėje šventėje, jausdamos, kad mūsų žmonėms tai yra didelė, išskirtina, nepamainoma patirtis. Apie tai labai atvirai abi kalbėjomės.

Aišku, reikėjo galų gale pasirinkti repertuaro krūvį. Pilną suaugusiųjų repertuarą (26 dainas) dainuoja pajėgiausi chorai. O mes pasirinkome pradžią ir pabaigą (finalą – 16 dainų), nes jautėme, kad galėsime tinkamai paruošti tiek dainų.

Paruošėm dainų sąsiuvinius. Lietuvos Dainų šventės repertuaro kiekvienos dainos natos atskirai talpinamos į internetinę svetainę, jas reikia kiekvienam dainininkui sau atsispausdinti. Nors natos yra internetinėje svetainėje, mums užtruko daugiau nei 40 valandų viską sudėti, kuo labiau suvienodinti, pritaikyti Šiaurės Amerikos standartams, paruošti grafiką pagal Lietuvos stiliaus gaires! (Įsivaizduokite, kiek būtų praleista valandų, jeigu kiekvienas tai darytų pavieniui!). Mes padarėme pagal savo, Šiaurės Amerikos dainų švenčių, patirtį. Tad paruošėm natų knygas, Kanados lietuvių fondo dėka šias knygas išspausdinom ir išdalinome visiems choristams. Šiomis natų knygomis taip pat naudojasi Edmontono “Žemyna” ir keli šventėje dalyvaujantys JAV lietuvių chorai. Mes, chorvedžiai, stengiamės kuo labiau vienas kitam padėti, apjungti mūsų pastangas.

Ką girdėsite Dainų šventėje ir koncerte Toronte

Klausėte, ar repertuare yra išeivijos kompozitorių kūrinių. Jų yra dvi,tai mano pusbrolio Kęstučio Daugirdo išplėtotos lietuvių liaudies sutartinės, dainos (Užaugo liepa ir Leliumai). Jei neklystu, tai buvo Dalios Viskontienės užsakyti kūriniai “Volungės” moterų ansambliui ir “Volungės” chorui, kurie po to buvo pateikti ir laimėjo kompozicijos konkursus Lietuvoje. Taip pat Dariaus Polikaičio Dainų dainelės bus dar kartą kartojama Dainų dienos finale.

Lalima diriguos mano mama Rita Čyvaitė-Kliorienė, ji yra ir Kęstučio teta. Manau, visi Šiaurės Amerikos dalyviai laukiame juos pamatyti ant Dainų šventės podiumo, visa širdim sudainuoti ir plojimais jiems padėkoti!

Galiu dar pridurti, kad yra parengti dainų mokymosi įrašai, kuriais visi chorai naudojasi. Juos paruošėme mes, Šiaurės Amerikos muzikai: Kęstutis Daugirdas ir Karolina Daugirdienė, Darius Polikaitis, Rima Birutienė, Martynas Matutis, Saulius Kliorys, Aleksandras Stankevičius ir aš.

Šis koncertas, vyksiantis Toronte š.m. balandžio 7 d., yra itin svarbus. Iš tiesų, jis turi du tikslus.  Koncertas bus profesionaliai įrašomas, ir šie įrašai bus siunčiami Lietuvos perklausos komisijai. Gal per socialinius tinklus pastebėjote, jog vyksta „Dainų šventės žygis per Lietuvą”. Dabar vyksta privaloma visų chorų perklausa, patikrinimas ,kiek chorai yra pasiruošę dalyvauti šventėje.

Taip pat ne visi choristai, tiek iš Montrealio, tiek išToronto, turės galimybę dalyvauti Dainų šventėje Vilniuje. Noro netrūksta, bet dar yra įvairių kitų aplinkybių- kelionės išlaidos, sveikatos ar šeimos rūpesčiai ir kt. Tad šis koncertas bus vietinė mažoji Šimtmečio Dainų šventė, belaukiant vasaros, kad visi galėtų kartu atšvęsti šią mūsų tautos išskirtinę tradiciją ir Dainų šventės šimtmetį!

Ačiū Kristinai, kuri nežiūrint visų muzikinių rūpesčių, sutiko papasakoti apie Dainų šventės ruošos kasdienybę ir būsimą koncertą Toronte.

Dainiui Jūrui – už “Balso” nuotraukas.