Ačiū „Tėviškės žiburiams“!

Sunku patikėti – šią savaitę atsisveikinome su „Tėviškės žiburiais“ visam laikui. Buvom pripratę, kad turime šį lietuvišką žinių ir naujienų šaltinį, laukdavome jo pasirodant. Iš „Tėviškės žiburių“ galėjome sužinoti apie kitas Kanados ir netgi viso pasaulio lietuvių bendruomenes, jų gyvenimą, įdomius žmones ar Lietuvos laisvės kovų istorijas. Ir patys galėjome pasidalinti savo organizacijos darbais ir planais, pakviesti į savo renginius, sužinoti, kas kur įdomaus vyksta.

Dėkojame laikraščio leidėjams KLKD „Žiburiai“ valdybai ir nariams, „Tėviškės žiburių“ redakcijai už daugelio metų darbą ir pastangas, kad vienintelis Kanadoje lietuviškas laikraštis taip ilgai -beveik 75-erius metus – lankė mus, savo skaitytojus!

Toronto Lietuvių Namų valdyba