Vasagos lietuviai palaiko Ukrainą

Birželio 15, šeštadienį, Vasagos Lietuvių Bendruomenė paminėjo Vilties ir Gedulo dieną, lietuvių tremties į Sibirą 83-ąsias metines. Sugiedojome Lietuvos himną ir pažiūrėjome trumpą dalį filmo: ”Širdies pilgrimai”. Ta proga nutarta ir toliau remti prieš Rusijos agresiją kovojančią Ukrainą. Birželio 17-ąją Collingwood mieste koncertavo ukrainiečiu kilmės Rusijoje gerai žinomas aukšto lygio solistas Dmitro Garbovsky. Jis pasisakė prieš karą Ukrainoje ir buvo priverstas pasitraukti iš Rusijos į Kanadą. Dmitro Garbovsky koncerto pelnas buvo skiriamas ukrainiečių vaikų, dėl Rusijos karo veiksmų Ukrainoje likusių našlaičiais,paramai.

Vasagos lietuvių bendruomenės atstovai  ukrainiečių solistui Dmitro Garbovsky ir koncerto organizatorei perduoda aukas Ukrainos našlaičių paramai

Prieš koncerta susirinke Vasagos apylinkės lietuviai parodė savo vienybę su Ukraina ir Vasagos Lietuvių Bendruomenės vardu perdavė auką našlaičių paramos fondui. Koncerte dalyvavę ukrainiečiai buvo sujaudinti mūsų dėmesio ir labai dėkingi už paramą ir palaikymą.

Laima Šeškuvienė, K.Poškaus ntrs.