“Tėviškės žiburiai” jau tik archyve

Dėkojame visiems už jūsų paramą per 75-erius laikraščio „Tėviškės žiburiai”, o vėliau ir mūsų interneto svetainės tevzib.com. leidybos metus. Skaitytojų statistika ir finansiniai  sumetimai lėmė, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. turi būti uždaryta.

Mūsų interneto svetainė tevzib.com liks prieinama, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinama. Kviečiame susipažinti su informacija svetainėje iki tos datos.

Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu https://www.spauda.org/, kurį įsteigė Čikagos lietuvių tyrimų centras.