“Tėviškės žiburiams “– 75: istorija, darbai, žmonės Po Antrojo pasaulinio karo į Kanadą masiškai atvykę dipukai (Displaced Persons) iš Lietuvos atsivežė savo politinius įsitikinimus. Kadangi Lietuva buvo daugiausia katalikiška šalis, tarp prieškario autoritarinės valdžios nacionalistų ir krikščionių - demokratų kilo įtampa, kuri atsinaujino tarp naujųjų imigrantų ir tęsėsi kelis dešimtmečius. Ji darė įtaką lietuvių bendruomenei tol, kol devintajame dešimtmetyje jai...
Ši apžvalga - pirmoji iš rengiamo straipsnių ciklo, kuriame prisimenama laikraščio "Tėviškės žiburiai", įsteigto 1949 m. Toronte, Kanadoje, 75 - erių metų istorija. Būdama Antrąjį pasaulinį karą išgyvenusių ir nuo jo pabėgusių lietuvių palikuonė, Kanados lietuvių bendruomenė ypač jautriai reaguoja į sunkią pabėgėlių, bėgančių nuo šiandien, 2024 m., siautėjančių karų, padėtį. Mūsų užuojautą sustiprina prisiminimai apie mūsų tėvus ir senelius,...
X