2000-ieji metai atnešė vis daugiau naujovių ir pokyčių, tiek pasaulinių, tiek vietinių, neįtikėtinai sparčiai vykstančių visame pasaulyje. Bauginančios Y2K apokalipsės pranašavimai neišsipildė, tačiau vos per du dešimtmečius atsiradusios permainos ir naujovės, ypač internetinėje erdvėje, neišvengiamai ėmė veikti ir Lietuvos bendruomenės, ir “Tėviškės žiburių” laikraščio veiklą. Prenumeratorių skaičius mažėjo vidutiniškai daugiau nei 200 per metus. Leidėjų valdyba skyrė daug pastangų ir...
1990 m. kovo 11 d. paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, prasidėjo džiaugsminga naujos eros pradžia tiek Lietuvai, tiek jos diasporai. Ji neapsiėjo be sunkumų. Vilniaus televizijos bokšto šturmas 1991 m. sausį tapo dar vienu lietuvių solidarumo įrodymu. Lietuva iki šiol liūdi dėl daugybės gyvybių, kai tūkstančiai žmonių kartu stojo priešintis sovietinės armijos tankams tankams. Šiuos įvykius liudija laikraštyje esančios nuotraukos. Laikraštis...
Septintąjį ir aštuntąjį dešimtmetį galima pavadinti lietuvių bendruomenės ir laikraščio "Tėviškės žiburiai" klestėjimo laikotarpiu. Lietuvių diaspora Kanadoje klestėjo, daugiau galimybių suteikė naujoji vyriausybės daugiakultūriškumo politika. Įvairios tautinės organizacijos ir spauda pradėjo gauti finansinę paramą savo veiklai. Bendruomenei stiprėjant, jos vadovai rado naujų būdų siekti Lietuvos laisvės bylos. Redaktorius pats rašė laiškus vyriausybės pareigūnams, ragindamas paaiškinti Kanados poziciją dėl sovietų okupacijos...
Dvidešimto amžiaus aštuntajame dešimtmetyje prasidėjo neregėtų pokyčių epocha išgyvenusioje  bendruomenėje. Laikraščių puslapiuose atsispindėjo intensyvus lietuvių kultūrinis gyvenimas, kurį  paįvairino atvykę pranešėjai, dainų ir šokių ansambliai iš kitų Šiaurės Amerikos bendruomenių ir net iš Lietuvos. Toronto, didžiausios Kanadoje lietuvių bendruomenės, lietuvių šeštadieninėje mokykloje mokėsi 180 mokinių. Jų rašiniai ir piešiniai dažnai būdavo spausdinami "TŽ", kaip buvo įprasta vadinti laikraštį. Jaunimo...
“Tėviškės Žiburiams” – 75: istorija, darbai, žmonės “Tėviškės žiburiai” ir bendruomenė 1961 m. patyrė didelį sukrėtimą, kai kovo 9 d., būdamas 55-erių metų, nuo širdies smūgio staiga mirė laikraščio vyriausiasis redaktorius Dr.A. Šapoka. Jis buvo ne tik istorikas ir redaktorius, bet ir labai svarbus Kanados ir užsienio lietuvių bendruomenės narys ir kūrėjas, padėjęs struktūrizuoti Pasaulio lietuvių bendruomenės organizaciją. Be kitų...
X