Gausėja Lietuvos šaulių gretos išeivijoje

ADVERTISEMENT

Užsienio šalyse gyvenančių lietuvių susidomėjimas Lietuvos šaulių sąjunga ypač suaktyvėjo Rusijai pradėjus karinę agresiją Ukrainoje. Lietuvos šaulių sąjungos paramos padalinys Ukrainoje įkurtas 2022 m. rudenį, netrukus susibūrė Liuksemburgo šaulių būrys, pernai – Belgijos ir Nyderlandų karalystės atskirasis šaulių būrys. Šiemet prisiekė ir šauliais tapo lietuviai, gyvenantys Prancūzijoje ir Šiaurės Anglijoje, taip pat įsteigti padaliniai Vokietijoje, Šiaurės Airijoje. Itin aktyviai veikia šauliai Norvegijoje. Gegužės pabaigoje Lietuvos šaulių sąjungos gretas papildė nauji broliai ir sesės Suomijoje – Helsinkyje, LR ambasadoje, šaulio priesaiką davė tautiečiai, gyvenantys ir dirbantys šioje šalyje. Liepą daugiau kaip 20 lietuvių ruošiasi šaulio priesaikai Danijoje.

JAV ir Kanadoje Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje veikia jau 70 metų – 1954 m. už Atlanto buvo atkurta Lietuvoje sovietų likviduotos Lietuvos šaulių sąjungos tradicijas ir veiklą tęsianti organizacija. Užsienio šalyse gyvenantys ir veikiantys šauliai siekia apjungti lietuvių bendruomenes, puoselėti lietuviškumą, skleisti informaciją apie Lietuvą bei patriotiškai ugdyti jaunuolius, gyvenančius ne tėvynėje.

Be to, išeivijos šauliai braižo logistinius planus, kurie, iškilus poreikiui, padėtų tiek atsakingoms institucijoms dirbti išeivijoje, tiek apsaugotų vadovaujančių asmenų šeimas ar padėtų emigrantams.

Skirtingose Europos šalyse gyvenantys ir veikiantys šauliai jau dabar dirba su kibernetiniu saugumu besirūpinančios LŠS kuopos šauliais, dalyvauja bendrose pratybose, aktyviai remia Ukrainos laisvės kovotojus medicininėmis priemonėmis ir dronais bei jų detalėmis. iemet Europoje gyvenantys šauliai bei kiti aktyvūs lietuviai susibūrė į iniciatyvą „Wings for Europe” („Sparnai Europai“) – įkūrė dronų surinkimo dirbtuves ir telkia paramą Ukrainai, siekdami įtraukti kuo daugiau europiečių.