Kapinių lankymas

* Gegužės 30, sekmadienį, vyks pavasarinis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. (tik YouTube) vyks Mišios už mirusius. Lietuvos kankinių šventovę galima...

Lietuviški patiekalai savaitgaliui 

Kiekvieną šeštadienį Lietuvių Namų virtuvė ruošia lietuvišką maistą: cepelinai, kugelis, balandėliai, ceburekai ir kiti lietuviški patiekalai. Maistas pardavinejamas tik išsinešimui nuo 11 val ryto...

Lietuviškos Joninės Br. Kolumbijoje

Br. Kolumbijos lietuvių bendruomenės Joninės buvo švenčiamos Deas saloje ir prie Jone ežero. Birželio 27 d., sekmadienį, karščio bangos nepabijoję Br. Kolumbijos lietuviai susirinko...

Mokslas prieš pandemiją

Netikėta koronaviruso COVID-19 banga ir paskelbtoji pandemija tarsi sulėtino, o kai kam ir sustabdė gyvenimą įvairiais draudimais ar ribojimais. Sveikatos srities mokslininkams priešingai –...

Ieškau žinių apie giminaitę

Noriu pasiteirauti, ar yra iš viso informacijos apie mano giminę, kuri gyveno Hamiltone 1980 metais? Aš pats gimiau ir augau Toronte. Šeimyna persikraustė į Čikagą 1962...

Garsioji „Kaziuko Mugė“: kilmė, raida, tradicijos

Kaziuko mugė - tai kasmetinė Lietuvoje rengiama folkloro mugė, kurioje žmonės pardavinėja savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugė dažniausiai rengiama artimiausią sekmadienį iki Šv. Kazimiero...

Gyvuojame jau 365 dienas – Atnaujintos tevzib.com svetainės pirmasis gimtadienis!

Atnaujinta tevzib.com svetainė darbą pradėjo 2014 metais liepos mėnesį. Metų bėgyje internetinėje svetainėje buvo patalpinta beveik 200 straipsnių. Gimtadienio proga skelbiame 15 labiausiai skaitomų straipsnių...

Dainuojančių žmonių šventė! Toronto lietuvių mišraus choro “Volungė” 40-mečio minėjimo įspūdžiai

Šventė, į kurią buvo einama 40 metų kassavaitinių repeticijų, koncertų, išvykų keliu, mokantis šimtus dainų ar klasikos kūrinių, prasidėjo Toronto Prisikėlimo šventovėje iškilmingomis Padėkos...

Prarasti ir atrasti Lietuvai vertingi dokumentai

Lietuvos Archyvų metai pažymėti neeiliniu įvykiu - valstybei grąžinti Lietuvos užsienio politikos vertingi dokumentai: svarbiausios tarpukario Lietuvos tarptautinės sutartys, kurių likimas buvo nežinomas daugiau...

Baltiečių vienybės ženklai

Rugsėjo 23-iąją, minint Baltų vienybės dieną, Otavos centre suplevėsavo lietuviškos ir latvių vėliavos. Čia susirinkę Lietuvos ir Latvijos valstybių atstovai Kanadoje dar kartą patvirtino,...

Naujausios žinios

X