tevzib.com

Tinklalpis visiems lietuviams, leidžiamas ne pelno siekiančios Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai”. 

Susisiekime

Adresas:
Tėviškės žiburiai
2185 Stavebank Rd.
Mississauga ON
L5C 1T3 Canada

Tel. (905) 275-4672

El. paštas: [email protected]

Socialiniai tinklai

Apie mus

Kviečiame susipažinti su straipsniais apie lietuvišką veiklą bei naujienas Kanadoje ir svetur, su veiklos kalendoriumi. Taip pat rasite nuorodas į kitus lietuviškus laikraščius, bendruomenes bei organizacijas. Siųskite klausimus, siūlymus ir straipsnius bei žinias el. paštu [email protected]

X