tevzib.com

Tinklalpis visiems lietuviams, leidžiamas ne pelno siekiančios Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai”. 

Susisiekime

Adresas:
Tėviškės žiburiai
2185 Stavebank Rd.
Mississauga ON
L5C 1T3 Canada

Tel. (905) 275-4672

El. paštas: [email protected]

Socialiniai tinklai

Apie mus

Kviečiame susipažinti su straipsniais apie lietuvišką veiklą bei naujienas Kanadoje ir svetur, su veiklos kalendoriumi. Taip pat rasite nuorodas į kitus lietuviškus laikraščius, bendruomenes bei organizacijas. Siųskite klausimus, siūlymus ir straipsnius bei žinias el. paštu [email protected]

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X