Laisvės gynėjų diena Kanadoje

ADVERTISEMENT

Sausio 13-15 dienomis Kanadoje lietuviai minėjo Laisvės gynėjų dieną. Šiais metais, tiek uždegant atminimo žvakeles ar kuriant neužmiršuolių ir saulėgrąžų pieveles, tiek organizuojant Pagarbos bėgimus, ėjimus ar žygius, Kanadoje tautiečiai ne tik prisiminė ir pagerbė Lietuvos laisvės gynėjų atminimą, bet ir reiškė solidarumą su nuo rusijos agresijos besiginančia ir savo bei mūsų visų laisvę ginančia Ukraina ir jos didvyriais.

Sausio 13-sios ryte Kanados lietuviai, prisijungdami prie pilietinės akcijos “Atmintis gyva, nes liudija” languose žiebė atminimo žvakeles. Savaitgalį, įvairiuose Kanados miestuose tautiečiai rinkosi į pamaldas už laisvės gynėjus, organizavo Pagarbos bėgimus, ėjimus ir žygius „Gyvybės ir mirties keliu“, sodino neužmirštuolių ir saulėgrąžų pieveles.

 

OTAVOJE Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje Laisvės gynėjų dienai paminėti organizavo Pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu” Otavoje, pakviesdama visus Kanados lietuvius Bendruomenėse ar individualiai prisijungti prie šios iniciatyvos ir bėgti savo miestuose drauge. Šiais metais Otavoje vykęs bėgimas buvo skirtas ne tik prisiminti 1991 metų Sausio įvykius ir pagerbti jų aukas, bet ir išreikšti solidarumą su drąsiais Ukrainos žmonėmis, ginančiais savo ir mūsų laisvę. Sekmadienio popietę, Ambasada pakvietė visus į Otavoje esančioje „Cafe Ukraine” vykusią Mariupolyje nužudyto režisieriaus Manto Kvedaravičiaus filmo „Mariupolis -2” (2022) peržiūrą.

 

Br. KOLUMBIJOJE Lietuvių įkurtas Britų Kolumbijos žygeivių klubas Laisvės gynėjų dieną paminėjo Pagarbos žygiu “Gyvybės ir mirties keliu” žygiuojant sniegbačiais į Vakarų Vankuveryje esančio Cypress kalno Šv. Morkaus viršukalnę. Prie vietos lietuvių prisijungė ir latvių, estų ir čekų bendruomenių atstovai. Visi aštuoniolika žygiavusiųjų, kurių tarpe jauniausia buvo 7 m. lietuvaitė Mia, pasiekė Bowen apžvalgos aikštelę (Bowen Lookout – 6km žygis), o grupė dalyvių, nepaisydami apsunkusių oro sąlygų, nukeliavo iki pat Šv. Morkaus viršūnės, viso nueidami 16 km atstumą.

 

EDMONTONO Lietuvių Bendruomenė prisimininė 1991 m sausį ginant Lietuvos laisvę savo gyvybę paaukojusius didvyrius, susirinkdami bendrai maldai į sekmadienį Lietuvių namuose vykusias Mišias. Po Mišių, uždegę žvakeles, dalyviai pagerbė žuvusiųjų atminimą tylos minute. Tuo metu, toje pačioje Albertos provincijoje, Hesketh kaimelyje, Harold Cooper, prisijungdamas prie LR Ambasadoriaus kvietimo bėgo 9km Pagarbos bėgimą, skirtą Lietuvos ir Ukrainos laisvės kovotojų atminimui.

 

HAMILTONO Lietuvių Bendruomenės nariai Lietuvos laisvės gynėjų dieną minėjo, surengdami 5 km Pagarbos ėjimą. Pasak Bendruomenės pirmininko K. Deksnio, nešini Trispalve ir Ukrainos vėliava ėjimo dalyviai ėjo nuo Hamiltono Aušros vartų parapijos iki miesto rotušės ir atgal.  

 

VASAGOS Lietuvių Bendruomenės nariai sausio 13-tą dieną, prisimindami 1991 sausio įvykius ir Sausio 13-sios naktį gyvybes už Lietuvos laisvę paaukojusius didvyrius, uždegė atminimo žvakeles. Šeštadienį tautiečiai rinkosi bendrai maldai už žuvusius už Lietuvos laisvę ir už Ukrainos didvyrius. Bendruomenės pirmininkė L. Šeškuvienė pristatė susirinkusiems esamas iniciatyvas ir akcijas Laisvės gynėjų dienai paminėti, prie kurių gali prisijungti kiekvienas. Renginio metu dalyviai kalbėjosi apie pastarųjų dienų įvykius ir bendrą situaciją Ukrainoje, buvo renkamos aukos Ukrainai paremti.

 

TORONTE Kanados lietuvaitės ėjo 9 km Pagarbos ėjimą “Gyvybės ir mirties keliu”, sustodamos prie Lietuvių bendruomenei svarbių vietų- tarp jų ir  Toronte esančio Lietuvos parko (Lithuanian park), lietuvių pensininkų namų “Vilnius Manor”, kredito unijos „Parama“ .

Laisvės gynėjų diena buvo minima ir Kanados lietuvių mokyklose. Toronto Lietuvių „Maironio“ mokykloje šeštadienį vykusio renginio metu pradinių klasių mokiniai paruošė Sausio 13-osios parodėlę, uždegė atminimo žvakelę, o vyresniųjų klasių ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai pristatė šia tema paruoštą programą.

 

VANKUVERIO lituanistinės mokyklėlės “Pelėdžiukų klubas” pakvietė vyresniesniųjų klasių mokinius į Lietuvos laisvės kelio istorijos pamoką, kurios metu, rodant skaidres su to laikmečio nuotraukomis, buvo kalbama su vaikais apie svarbiausius žingsnius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo link ir Sausio 13-osios įvykius. Suprantant, jog laisvė nėra duotybė, ir aptariamos Lietuvos istorijos atkarpos svarbą Lietuvai ir lietuviams, su vaikais buvo kalbama apie būdus, kaip kiekvienas galėtų prisidėti prie istorijos atminimo išsaugojimo. Darželinio amžiaus vaikai šia proga, dainuodami „Gražiausiais spalvas”, išsiaiškino Trispalvės spalvų reikšmę, „kelė” trispalvę Gedimino pilies bokšte ir „sodino” pilies papėdėje neužmirštuoles. Sausio 13-osios rytą, jungdamiesi prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija”, mokiniai languose žiebė vienybės ir atminimo žvakeles.

Sausio 14 d. rymetį Mokyklėlės bendruomenė ir jos draugai Vankuveryje, Coquitlam ir Vankuverio saloje, prisijungdami prie Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje ir Ambasadoriaus Dariaus Skusevičiaus kvietimo, ėjo simbolinį Pagarbos žygį „Gyvybės ir mirties keliu”. Mokyklėlės organizuotame Šiaurės Vankuveryje vykusiame žygyje aplink Rice ežerą ir Lynn Canyon parko takais beveik 30 dalyvių nuėjo kiek daugiau nei 5 km atstumą. Prisijungdami prie „Neužmirštuolė” iniciatyvos, vienoje Rice ežero salelių mokiniai sukūrė neužmirštuolių pievelę. Prisimenant šiandien prieš rusijos agresiją kovojančią ir savo laisvę ginančią Ukrainą ir jos didvyrius, jie papuošė neužmirštuolių pievelę saulėgrąžų žiedais. Pagerbiant laisvės gynėjų atminimą buvo bendrai sugiedotas Lietuvos himnas. Žygio pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti Pagarbos bėgimo atminimo medaliai. Negalėję prisijungti prie bendro žygio mokinukai su savo tėveliais ėjo Pagarbos ėjimus arčiau namų esančiuose parkuose – Vankuverio priemiestyje Coquitlam aplink Lafarge ežerą ir  Vankuverio saloje Horth Hill parke.

Rūta Vrubliauskaitė-Tryon 

Ntr. nuotr.autoriai L.Antanavičius (Vankuveris), K.Deksnys (Hamiltonas), S.Tenienė (Edmontonas),  M.Satkauskas (Toronto), K.Poškus (Wasaga Beach)