AUKOS | DONATIONS

Dėkojame už paramą tevzib.com tinklalapio leidybai | Sincere thanks to our kind donors:

04/05/2021

$100 – ALEKSANDER FABRICIUS (Toronto, ON)

$25 – VILIJA BULOTAS (Montrealis, QC)

$20 – ANTANAS ŠILEIKA (Toronto, ON)

09/04/2021

$1,000

 • Sergautis

$200

 • Markevičius
 • V.V. Prasauskai

$150

 • C.K. Joniai
 • R.G. Paulioniai

$100

 • A.A. Vaičiūnai
 • G.D. Rocca
 • Gray
 • P.G. Stauskai
 • J.R. Karasiejai
 • Ross ($55)
 • Kun. I. Sadauskas ($25)
 • M. Zenaitis ($20)

Dėkojame už paramą

LIETUVIŲ FONDUI

$3,000

Sincere thanks to our kind donor

LITHUANIAN FUND

$3,000

X