Vasaros dovana – fortepijono muzikos popietė

Gėlės atlikėjams
Prie fortepijono Ilona Damašiūtė-Beres

Birželio 23-osios popietę Toronto Prisikėlimo parapijos salėje įvyko fortepijoninės muzikos koncertas „Fortepijono muzikos mozaika“: Pianistė Ilona Damašiūtė Bėres ir Danius Verbyla  jos buvęs fortepijono studijos moksleivis, dabar Western universiteto studentas, šiam koncertui parinko įvairius  klasikinius fortepijonui skirtus kūrinius. Nors vasaros kaitra, Joninių išvakarės daugelį išviliojo į keliones ar gamtą, arti 70 klausytojų, atėjusių į šį koncertą, nenusivylė. Koncerto programa, kurią pasikeisdami prie fortepijono, atliko Ilona Beres ir Danius Verbyla, buvo įvairi ir skirtinga kūrinių nuotaika, skirtingi ir atlikėjai.

Pianistas Danius Verbyla

Ilona Beres, jau pažįstama bendruomenėje muzikė, akompaniatorė, fortepijono studijos pedagogė, vargonininkė,  koncerto programą pradėjo Ludwig van Beethoven Sonata no17 D minor op 31,trijų dalių kūriniu. Kontrastais, lyrinės ir dramatiškos melodijos kaita pagrįstas kūrinys su emocingais baigiamaisiais akordais sulaukė  ilgų plojimų.

Vėliau pianistė skambino Frederik Chopin Ballada G minor op 28 – vieną iš įžymiausių ir labai dažnai atliekamų solinių kūrinių fortepijonui. .Šiam kompozitoriui būdinga romantinė melodija užpildė salę, primindama koks grožis slypi garsų akorduose.

Trečiasis Ilonos atliktas kūrinys – Franz Liszt In Sospiro (A Sigh)- tai vienas iš trijų koncertinių etiudų, reikalaujančių iš pianisto grojimo įgūdžių. Nesudėtingos kūrinio melodijos įspūdis išgaunamas ypatingu grojimo būdu, dažnai liečiant klaviatūrą sukeistomis rankomis. Šį savo etiudą labai vertino pats Franz Liszt, jis pasiliko jo repertuare iki kompozitoriaus ir pianisto gyvenimo pabaigos. Dramatiški pasažai kaitaliojami su prislopinta melodija primena impresionistų kūrybą, pasilieka atmintyje net ir nutilus paskutiniam akordui.

Jaunasis pianistas Danius Verbyla savo pirmajam koncertui lietuvių bendruomenėje pasirinko Franz Schubert  Impromptu in G flat Major op 90 no 8, Franz  Liszt Consolation no 3 ir Sergei Rachmaninoff Prelude C sharp minor op 3 no2.

Koncerto pranešėja Aurelija Jucytė

Pirmasis Daniaus atliktas kūrinys .Schubert Impromptu – vienas iš 8 šiam instrumentui skirtų solinių kūrinių. Parašytas pablogėjus kompozitoriaus sveikatai, jis tarsi atspindi vidinius apmąstymus- liūdesį, skausmą, vidinę įtampą, susitaikymą ir ramybę. Tai labai melodingas, ypatingai gražus romantinės muzikos kūrinys. Pianistas puikiai perdavė šių permainingų nuotaikų ir melodijos kaitą, subtilius jos atspalvius.

Antrasis Daniaus pasirinktas kūrinys Franz  Liszt Consolation no 3 – vienas iš 6 tokios apimties kūrinių fortepijonui, parašytų skirtingu laiku. Atlikėjai jį dažnai renkasi ne tik koncertinei programai, bet  ir jos pratęsimui (Encore).  Šiame kūrinyje atsispindi tuo metu plačiai naudojami Chopin noktiurno, baladės motyvai ir sąskambiai. Visa tai ir girdėjome šio kūrinio Daniaus interpretacijoje. Vengdamas sentimentalaus įspūdžio, atlikėjas perdavė melancholiškos ramybės dvasią, kurią skleidžia šis kūrinys.

Sergei Rachmaninoff Prelude C sharp minor op 3 no 2 parašė 1892 metais, būdamas 19 metų, galima sakyti, Daniaus bendraamžis. Tai vienas iš pirmųjų šio kompozitoriaus ankstyvųjų kūrinių, kuris išliko populiarus lig šiol. Kūrinys skirtas jo harmonijos mokytojui Antony Arensky. Daniaus atliekamas Prelude atspindėjo ir perdavė ankstyvosios Rachmaninoff muzikos brandumą ir įtaigą, su sava muzikine kalba ir spalvomis.

Danius Verbyla savo muzikinį kelią pradėjo Ilonos Beres fortepijono studijoje, būdamas septynerių metų. Jaunasis muzikas su pagyrimu baigė Toronto Royal Conservatory, ne kartą, sėkmingai laimėdamas pirmąsias vietas, dalyvavo Davenport, Kiwanis muzikos festivaliuose. Baigęs St.Mary gimnazijos tarptautinio bakalaureato programą su pagyrimu, Danius jau antri metai studijuoja Western universitete (London, ON) medicinos mokslų programoje. Nesvarbu, kokį tolimesnį studijų ar profesinį kelią pasirinks Danius, tikėkimės, kad muzika liks jo gyvenime .

Koncertui pasibaigus ir nutilus plojimams, prasidėjo klausytojų ir artimųjų sveikinimai ir padėkos už tokią turiningą muzikos popietę, pokalbiai prie kavos vaišių. Ir ne vienas pasidomėjo, ar sulauksime šios įspūdingos programos pakartojimo didesniame klausytojų būryje?

Ilona  Beres: – Galbūt, ateityje dar pakartosime šią programą, jei sulauksimė kvietimų. Norėtųsi su Daniumi pagroti ir keturiomis rankomis, kartu groti su savo buvusiu mokiniu – būtų ypatingai malonu. Kaip matėte, Danius tikrai talentingas, jaučia kūrinių dvasią ir stilių. Linkėčiau kad neapleistų savo talento, kuris auginamas tik kantriu darbu.

Manęs šią vasarą laukia koncertinė kelionė į Lietuvą. Su Kauno kvartetu dalyvausime koncerte Gelgaudiškyje (liepos 19 d.) ir Palangoje kurhauze (liepos 28 d.) Koncertams Lietuvoje parengiau du naujus kūrinius Robert Schumann Kvartetą fortepijonui  Es-Dur ir Antonin Dvorak Kvintetą fortepijonui A-Dur. Po šio koncerto tenka grįžti prie fortepijono ir groti, groti…

Po koncerto artimieji kartu  su atlikėjais: (iš k.) Rimas ir Aušra Karkai (Daniaus seneliai), Aurelija Jucytė ir Ilona Beres, Danius Verbyla, Adriana Verbylienė (mama), Daniaus sesutė Evelina,stovi už jos Vilija Karkaitė