Pranešimai

Sveikiname Jonus, Jones ir Janinas!

Rasos arba Joninių  šventė Lietuvoje – surask paparčio žiedą! Vienas...

RCU kredito unija – darbo pasiūlymas

Member Services Representative RCU Credit Union has a career opportunity...

Sveikiname Jonus, Jones ir Janinas!

Rasos arba Joninių  šventė Lietuvoje – surask paparčio žiedą! Vienas iš Joninių švenčių simbolių – mistinis paparčio žiedas. A. Kirkoras knygoje Živaja starina, išleistoje 1882 m.,...

Dar galite suspėti į šokių šventę Filadelfijoje

Jau kitą savaitę  prasideda XVI I Šiaurės  Amerikos  lietuvių tautinių šokių šventė Filadelfijoje. Liepos 1- 3 d. d.  dalyviai, svečiai ir žiūrovai kviečiami į...

Vilniuje – paroda „Sibiro sielos“

2022 m. birželio 15-ąją, Okupacijos ir genocido dieną, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Konferencijų salėje atidaryta Čikagoje (JAV) gyvenančio lietuvių kilmės medicinos mokslų daktaro,...

Mūsų bendruomenės žmonės 

Kas išlieka atmintyje Treji koronaviruso pandemijos metai pakeitė mūsų gyvenimą. Karantinas ir jo draudimai, ribojimai, mūsų pačių savisaugos jausmas privertė atsitolinti nuo viešosios erdvės, daugelio...

Montrealio šv. Kazimiero parapijos žinios

Fundraiser for the Ukraine - folk dancing concert that will take place on June 23rd, 2022 at 3270 Beaubien Street East (west of St....

Lietuvos kankinių parapijos žinios

(C) ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ / 2022.VI.11-12 + + +    ŠEIMOS  –  "AMORIS  LAETITIA"  IR  "LIETUVOS  KATALIKŲ  BAŽNYČIOS  KRONIKOS"  METAI    + + + DIEVO ŽODIS * MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai – p. 852, o ateinančio sekmadienio  –  p. 855. https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/c_trejybe.html   Birželio...

Mokslo metų užbaigimo šventė Hamiltone

Birželio 11d. Hamiltono Aušros Vartų parapijos bažnyčioje įvyko Hamiltono Vysk.M.Valančiaus lituanistinės mokyklos  2021-2022 mokslo metų baigimo pažymėjimų įteikimas ir aštuntos klasės mokinių išleistuvės. Sveikinom mokinius,...

Maironio mokyklos žinios  

- Nuoširdžiai užjaučiame mūsų vedėjos pavaduotoją Dainą Kuraitę ir jos artimuosius, netekusius mylimos močiutės a.a. Joanos Kurienės Toronto lituanistinės Maironio mokyklos pedagogai, administracija ir tėvai Živilė  

Švęskime Lietuvos laisvę

Apie išeivijos lietuvių sporto tradicijas ir būsimas XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes Druskininkuose – pasakoja ŠALFASS prezidentas Laurynas Misevičius Liepą į Druskininkus sugužėsiantys pasaulio...

Mankšta su ambasadoriumi Lietuvių parke

Birželio 11-osios, šeštadienio rytą, Toronte, Lietuvių parke, skambėjo lietuviška kalba, čia rinkosi atsiliepę į kvietimą rinktis rytinei mankštai su ambasadoriumi. Šią ramią žalią erdvę...
- Advertisement -
- Advertisement -
X