Pranešimai

Muzikinė jungtis Hamiltonas – Lietuva

Kai pasaulis dėl pandemijos stengiasi riboti fizinius ryšius, bendravimas ir kūryba persikelia į skaitmeninę erdvę, atverdama naujas galimybes bendradarbiavimui. Apie vieną tokį pavyzdį rašo...

Atsarginė Lietuva? Fantazija ir tikrovė

Lietuvos meno taryba praneša, kad lietuvių režisieriaus Karolio Kaupinio meninį kino filmą “Nova Lituania” sausio 14-17 d. d. galima pažiūrėti nuotoliniame Skandinavijos filmų...

Kanklės medžiuose – sutartinių siratos

Jurgita Žvinklytė, atvykusi į Torontą su Lietuvos kultūros tarybos stipendija, kartu su Mati Palonen, suomių senosios muzikos tyrinėtoju, kompozitoriumi ir atlikėju, tyrinėja senųjų lietuvių...

Permainų ir išbandymų metai

Skaičiuojame paskutines senųjų 2020-ųjų metų dienas. Atsisveikindami su jais atsigręžiame atgal – kokie jie buvo, ką mums atnešė ir palieka. Tai buvo išbandymų ir...

Lietuvos kankinių parapijos žinios

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba - 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė - 2121 Mosley St., Wasaga Beach,...

Aušros Vartų  parapijos žinios 

Montrealio arkivyskupija pagal Kvebeko provincijo vyriausybės naujas gaires įsakė visoms Montrealio katalikų parapijoms, įskaitant ir Aušros Vartų parapiją, atšaukti visas Mišias nuo sausio 9...

Kanados lietuvių jaunimas: mes prisimename laisvės gynėjus!

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga  trisdešimtąsias sausio 13-osios metines ir Lietuvos laisvės gynėjų dieną paminėjo tikrai išradingai ir prasmingai. Dar prieš sausio 13 - ąją...

Svarbiausia jungtis – Lietuva

Gruodžio 12 - 13 dienomis pasaulio lietuvių jaunimas surengė tarpžemyninį suvažiavimą nuotoliniu būdu ir konferenciją apie ryšius su Lietuva. Suvažiavime užsiregistravo 130 dalyvių iš 10...

Dakaro dykumų ralis – 2021

Sausio 15 d. pasibaigė Saudo Arabijoje vykęs Dakaro dykumų ralis. Jame sėkmė lydėjo motociklininką Arūną Gelažninką. Jis - pirmasis lietuvis, tapęs Dakaro ralyje laimėtoju...

Baltarusija prarado teisę rengti ledo ritulio čempionatą

Sausio 18 d. Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) savo susirinkime priėmė sprendimą dėl būsimojo 2021 pasaulio ritulio čempionato. Baltarusija neteko teisės rengti šį pasaulinį...
- Advertisement -
- Advertisement -

Organizacijų žinios

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

POPULIARIOS

X