Pranešimai

Dėkojame

Nuoširdžiai dėkojame ilgametei “Tėviškės žiburių” skaitytojai ir prenumeratorei a.a. ADAI LEMEŽYS, savo testamentu paskyrusiai lietuviškos spaudos leidybai $2,000, taip pat ir testamento vykdytojams, perdavusiems šią paramą.

       “Tėviškės žiburių” leidėjai

Kanados lietuvių jaunimo vasara stovyklose

Nepakartojama  vasara Kretingoje Georgian Bay ežero pakrantėse, Kretingos stovyklavietėje...

Romuva mini 60-metį

Kanados lietuvių skautai paminėjo savo stovyklos Romuva įsteigimo 60-metį...

Kviečia Niagaros muzikos festivalis 2022

Šią vasarą į Niagarą vėl sugrižo visų pamėgtas ir populiarus renginys Niagaros muzikos festivalis, kviečiantis klausytojus į kamerinės muzikos koncertus jau 24-ąjį sezoną. Festivalio...

II Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas Vilniuje

Birželio 28–30 dienomis Vilniuje vyko antrasis Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas, kuriuo siekiama telkti ir suburti po pasaulį pasklidusius lietuvių kilmės rašytojus, kuriančius ne vien...

“Karalių pasaka” Filadelfijoje

Liepos 3-osios, sekmadienio, vidurdienį Filadelfijoje, JAV, Pensilvanija, prasidėjo ilgai lauktas didysis Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės koncertas. Apie 1 tūkst. dalyvių iš skirtingų...

Sveikiname XVI Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės rengėjus, vadovus ir...

Sveikiname XVI Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės rengėjus, vadovus ir šokėjus, kitus dalyvius ir svečius! Esame dėkingi už lietuvių tautinio paveldo puoselėjimą, linkime...

Kanados lietuvių jaunimo vasara stovyklose

Nepakartojama  vasara Kretingoje Georgian Bay ežero pakrantėse, Kretingos stovyklavietėje po ilgos pandeminės tylos visa liepos mėnesį  aidėjo jauni balsai.  Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo ir...

Dėmesio studentams!

Kanados Lietuvių Fondo stipendijų prašymų formos 2022–2023 mokslo metams jau paruoštos.  Lietuvių kilmės studentai, baigę gimnaziją ir ketinantys tęsti mokslus, turi teisę prašyti KLF...

Pasaulio lietuvių XI sporto žaidynės Druskininkuose

Pasaulio lietuvių XI sporto žaidynės prasidėjo liepos 14-osios rytą, kuomet į kelionę aplink Lietuvą buvo išlydėti Jungtinės Karalystės lietuviai dviratininkai. Tos pačios dienos vakarą...

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės: iš Britanijos atvyksta 340 dalyvių

Lietuvių kilmės sportininkai mėgėjai iš viso pasaulio ruošiasi jau kitą savaitę – liepos 14-17 dienomis – Druskininkuose vyksiančioms Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms (PLSŽ). Viena...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
X