Lietuvos universitetai kviečia studentus

ADVERTISEMENT

Gegužės 14 dieną užsienio reikalų viceministro Egidijaus Meilūno ir Lietuvos Respublikos Seimo narės, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkės Dalios Asanavičiūtės kvietimu surengta diskusija su universitetų atstovais, skirta aptarti užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose skatinimo galimybes, „ Vienas iš diasporos politikos prioritetų – jaunimo studijų Lietuvoje skatinimas. Suvieniję Lietuvos universitetų ir valstybės institucijų pastangas, galime daug efektyviau pakviesti diasporos atstovus rinktis studijas Lietuvoje“, – susitikimo metu sakė E. Meilūnas. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu 2023 metais atliktos Lietuvos diasporos apklausos duomenimis, 20 proc. respondentų nurodė planuojantys, dar 59 proc. teigė neatmetantys galimybės ateityje grįžti į Lietuvą. 26 proc. respondentų, turintys nepilnamečių vaikų, nurodė svarstantys dėl jų studijų Lietuvoje galimybės, 52 proc. vaikų studijų dar neplanavo. Tik 22 proc. nurodė tokios galimybės nesvarstantys.  Diskusijoje su universitetų vadovais buvo pabrėžta lietuvių kalbos kursų svarba studentams, aptartos specialiųjų stipendijų ir finansinės paramos užsienyje gyvenantiems lietuviams programų poreikis. Buvo susitarta dėl universitetų bendradarbiavimo su Užsienio reikalų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis bei diplomatinėmis atstovybėmis kuriant aktyvesnio informavimo apie studijas Lietuvoje sistemą.

Posėdžio pranešėjai (iš k.) Lietuvos URM viceministras E.Meilūnas ir LR seimo narė D.Asanavičiūtė