Bėgikų parama Ukrainos gynėjams

Iki lapkričio 15-sios dar galite suspėti užsiregistruoti šiam ypatingam bėgimui. Bėgimą - vajų rengia šalpos fondas Second Front Ukraine, pasiryžęs surinkti lėšų Ukrainos gynėjų žieminei...

Grįžtame į žiemos laiką

Nepamirškime  - šį sekmadienį, lapkričio 6-ąją, baigiasi dienos šviesos taupymo  sezonas. Šeštadienio vakarą eidami miegoti, pasukime laikrodžių rodykles 1 valanda  atgal - grįžtame į...

Ukrainai dar reikia mūsų paramos

Jau devintas mėnuo, kai Ukraina ir jos žmonės gynėjai atkakliai kovoja su Rusijos armijos nešamu teroru, agresija ir smurtu, sėkmingai laisvina okupuotas teritorijas. Demokratiškojo...

Dr.Indrė Čuplinskas: apie tapatybę, bendruomenę, šeimą ir istoriją

Minint Lietuvos universiteto 100-metį, 2022 m. spalio 27-29 dienomis, Vytauto Didžiojo universitete rengiamas VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) simpoziumas. Įkvėptas 1969 m. JAV lietuvių bendruomenėje gimusios...

Maironio mokyklos žinios

Spalio 15 d. humanitarinių mokslų dr. Virginija Paplauskienė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus išeivijų rašytojų skyriaus vedėja, mus aplankė ir pertraukos metu susipažino su mokytojais....

Vėlinių renginiai Mississaugoje ir Toronte

* Spalio 30, sekmadienį, vyks rudeninis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. ir 2 v.d. Lietuvos kankinių šventovėje vyks Mišios už mirusius....

Lietuvos atstovai ICAO asamblėjoje

Montrealyje rugsėjo 27 - spalio 7 d. vyksta 41-oji  ICAO (International Civil Aviation Organization) asamblėjos 41-oji sesija. Ši po Jungtinių Tautų skėčiu veikianti tarptautinė...

Baltų vienybes diena Otavoje 2022

Rugsėjo 23-oji - Baltų vienybės diena. Lietuvoje visą šią savaitę vyksta įvairūs renginiai, skirti baltiškajai kultūrai. Savaip šią dieną pažymi Lietuvos ir Latvijos  valstybių...

Lietuvos ambasadoje Otavoje – nauji bendradarbiai

Rudenį Lietuvos ambasada Kanadoje pasitinka su pokyčiais! Liepos mėnesį prie mūsų prisijungė naujasis konsulas Rimvydas Kazimieras Kriukelis, o nuo rugsėjo mėnesio darbus pradėjo administratorė...

Elizabeth II gyvenimas – pasaulio istorijos dalis

Rugsėjo 8 dieną Balmoral rūmuose Škotijoje, eidama 97-tuosius metus, mirė Elizabeth II, Jungtinės Karalystės (ir Kanados) karalienė. Elizabeth II ilgiausiai - 70 metų - soste...

Naujausios žinios

X