Vankuveryje įsteigtas lietuvių klubas “Sedula”

Džiaugiamės, kad Britų Kolumbijoje, Vankuveryje, sukurtas ir atidarytas naujas klubas "Sedula", skirtas vaikučiams ir jų mamytėms bei tėveliams. Šio laisvalaikio klubo atidarymo šventė buvo...

Kalgario lietuvių parama Ukrainai

Kalgario lietuviai kovo 12 d. minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo diena, kartu surengė paramos vajų kovojančiai su Rusijos agresija Ukrainai. Bendruomenės savanoriai talkininkai virė ukrainietiškus...

Apginkime Ukrainos vaikus

Balandžio 10, sekmadienį, Toronte vyko protesto renginys “Save Our Children, Save the World” Vasario 24 d. prasidėjęs Rusijos karas Ukrainoje skaudžiai palietė pačius mažiausius Ukrainos...

Valstybę gina tik sutelkta visuomenė

Nuotolinio pokalbio Vilnius - Otava apžvalga Vykstant Rusijos karui Ukrainoje, matome, kaip sutelktai ir vieningai savo valstybės nepriklausomybę gina Ukrainos žmonės, palaikomi itin aktyvios ir...

Kanados čiabuviai sulaukė Popiežiaus Pranciškaus atsiprašymo

Balandžio 1 d. susitikime Vatikane su Kanados čiabuvių Mėtis ir inuitų bendruomenių atstovais popiežius Pranciškus atsiprašė dėl prievartos, vykdytos Bažnyčios valdomose šalies internatinėse mokyklose...

Otavos mamos prieš Rusijos smurtą Ukrainoje

Balandžio 3, sekmadienį, kelios dešimtys tuščių vaikiškų vežimėlių buvo išrikiuoti priešais Rusijos ambasados Otavoje langus. Tai dėl Rusijos karo veiksmų Ukrainoje žuvusių ar nužudytų...

Parama Ukrainos gynėjams“#Ukraine needs ammunition, not a ride” 

Balandžio 3, sekmadienio vidurdienį, Toronto centrinių Bloor/Yonge gatvių sankryža buvo užtvindyta žmonėmis ir mėlynai geltonomis Ukrainos vėliavomis. Į antrajįį Didijį maršą Ukrainai palaikyti susirinko...

Dalyvaukime eitynėse #StandWithUkraine

Kanados Ukrainiečių kongreso Toronto skyrius visus, palaikančius Ukrainos kovą prieš Rusijos karinę agresiją, balandžio 3, sekmadienį, 2 v.p.p., kviečia į antrąjį Didijį maršą. Dalyviai...

Maldos ir vilties vakaras Toronte

Kol Rusijos ginkluoti daliniai ir dabar nesustojamai šaudo, mėto bombas ir griauna Mariupolio ir kitus Ukrainos miestus, negailėdami senelių, vaikų, o Ukrainos kariai atkakliai...

“Lietuvos diplomatijos žvaigždė” R.K.Rae 

Otavoje kovo 10 dieną Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, Lietuvos užsienio reikalų ministro vardu iškilmingai įteikė Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždę“...

Perku paveikslus

Domiuosi ir perku lietuvių dailininkų, ypač prieškarinių, paveikslus. Siūlyti telefonu 416 526 7651 arba el. paštu [email protected]

Naujausios žinios

X