Rusijos karo nusikaltimai turi būti viešinami

Jau penktas mėnuo, kai Rusijos kariuomenė be atvangos ir gailesčio griauna  Ukrainos miestus ir kaimus, tiltus ir kelius, siunčia mirtį nešančias raketas į viešąsias...

Kviečiame giedoti Tautišką giesmę kartu

Toronto Lietuvių Namai birželio 6, trečiadienį, 2 v.p.p.  (Lietuvos laiku 21 v.v.) kviečia kartu su viso pasaulio lietuviais giedoti Tautišką giesmę Toronte, Lietuvių parke....

“Tautišką giesmę“ giedokime kartu

Šiemet liepos 6-ąją, trečiadienį, 9 v.v. (Lietuvos laiku) „Tautiška giesmė“ visame pasaulyje tradiciškai nuskambės jau keturioliktąjį kartą. Šiais metais „Tautiškos giesmės“ giedojimas įgauna ypatingą svarbą,...

Lituanistinio švietimo konkursas

Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė papildomą konkursą užsienio lietuvių bendruomenių sporto ir neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti 2022 metais.  Konkurso tikslas - skatinti...

Birželio 14-oji Otavoje ir Toronte

Gedulo ir Vilties diena – 81-osios tremties metinės buvo paminėtos Kanados baltiečių – latvių, estų, lietuvių bendruomenėse, kartu išreiškiant palaikymą kovojančiai su Rusijos agresija...

Gyvoji istorijos pamoka Kanados lietuvių vaikams

Birželio 11 d., Kanados lietuvių bendruomenė, Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje pakvietė Kanados lietuvių vaikus kartu paminėti Gedulo ir Vilties dieną, susipažinti su svarbia Lietuvos...

„Baltic Nations & Friends“ paramos Ukrainai vakaras Vankuveryje

Gegužės 28 d. Vankuverio Estų bendruomenės Šv. Petro liuteronų bažnyčioje įvyko šventinis vakaras, skirtas lėšų rinkimui Ukrainai. Vakarą surengė Vankuverio estų, latvių ir lietuvių...

Lietuvos saugumas ir Ukrainos išbandymai

Birželio 1-3 dienomis Kanadoje surengtas antrasis Kanados ir Baltijos valstybių užsienio ministrų susitikimas. Jame dalyvavo ir Gabrielius Landsbergis, Lietuvos užsienio reikalų ministras. Pirmają susitikimo diena ...

Baltijos politikai Kanadoje

Birželio 1-3 dienomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis lankosi Kanadoje, kur dalyvauja Kanados ir Estijos bei Latvijos valstybių užsienio reikalų ministrų tradiciniame...

Toronte lankysis G.Landsbergis, Lietuvos užsienio reikalų ministras

Birželio 2-3 dienomis Kanadoje lankysis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras G. Landsbergis. Ministras atvyksta į Kanadą dalyvauti bendrame trijų Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų...

Naujausios žinios

Perku paveikslus

Domiuosi ir perku lietuvių dailininkų, ypač prieškarinių, paveikslus. Siūlyti telefonu 416 526 7651 arba el. paštu [email protected]
X