Vasaros belaukiant

ADVERTISEMENT

Gera žinia šią savaitę pasiekė Toronto Maironio mokyklos bendruomenę. Dvi Maironio mokyklos moksleivės Liepa ir Lyra Špakauskaitės pakviestos dalyvauti tarptautinėje išeivijos lietuvių stovykloje “Pasaulio Lietuva”. Aktyvios ,mylinčios meną ir muziką Toronto moksleivės pirmosios Kanados atstovės šioje stovykloje. Stovykla “Pasaulio Lietuva” rengiama jau šeštąjį kartą,į ją renkasi lietuvių vaikai ir jaunimas iš įvairiausių pasaulio šalių. Stovyklos veiklą globoja Lietuvos prezidento žmona Diana Nausėdiene.

Onutė Stanevičūtė- Mills, KLB švietimo komisijos pirmininkė, pasidalijusi šia žinia apie būsimąLiepos ir Lyros vasarą Lietuvoje, ją palydi tokiais linkėjimais:

“Lyra ir Liepa – jūs atstovaujate visoms Kanados lituanistinėms mokykloms. Pasisemkite daug žinių! Susidraugaukite! Parsiveškit gražius įspūdžius! Parašykite ir atsiųskite nuotraukų, kad galėtumėme pasidalinti jūsų būsimos vasaros įspūdžiais su visa bendruomene! “.

Balandžio 26 – 27 dienomis Toronto Prisikėlimo parapijoje vyko kasmetinis naudotų daiktų ir drabužių,knygų ir paveikslų pavasarinis špardavimas .jo metu surinktos lėšos skiriamos nepasiturinčiųjų valgykloms Lietuvoje, parapijos poreikiams.

Balandžio 27 d. aštuntos klasės mokiniai, su mokytoja Rima De Iuliis ir padėjėja Viktorija De Iuliis apsilankė Prisikėlimo parapijoje, matė, kaip prekiaujama sendaikčių pardavimo salėse, posedžių kambaryje surengė pamokas. Klases mokytoja  Rima De Iullis  dėkoja už svetingumą:

„Ačiū Gitanai ir visai Prisikėlimo parapijai, kad mums taip svetingai sutiko ir leido dirbti posėdžių kambaryje, knygų skyriaus darbuotojai Giedrei – už knygas, mokyklai padovanotas. Dėkojame mielam kunigui Raimundui už vaikams išdalintą lietuvišką arbatą.”

                                                                                    Živilė

IMG_0203