Lietuviškos muzikos vakaras Vankuveryje

Rugsėjo 9 d. Vankuveryje (Coal Harbor) vietos lietuviai ir jų draugai  buvo pakviesti į lietuviškos muzikos  vakarą. Susirinkusiems koncertavo Stasys Sargautas, žinomas  Lietuvos akordeonistas,...

Lietuva, Tėvyne mūsų Liepos 6-oji mūsų bendruomenėse

Liepos 6-ąją  įvairiose planetos kampeliuose suplazdėjo  lietuviškos vėliavos - mūsų tautiečiai vienaip ar kitaip šventė Valstybės dieną. Dėl laiko juostos skirtumų visuose žemynuose įvairiu...

Maironio mokykloje žydėjo neužmirštuolės, arba Laisvės gynėjų diena Toronte

Šią dieną lietuviai visame pasaulyje paminėjo 25-ąjį kartą. Kaip kasmet, paminėjo ir Toronto Maironio mokyklos mokiniai, mokytojai ir jų tėveliai. Minėjimą pradėjo grupelė mokinių, uždegę...

Bendruomenės Užgavėnių šventė Vankuveryje: žiema žiema bėk iš kiemo!

Sekmadienį, Vasario 19, sekmadienį, Estų kulturos salėje, Vankuveryje ir jo apylinkėse gyvenantys lietuviai linksmai švente Užgavėnes. Į šventę organizatoriai — Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė...

In memoriam Reginai Gytei Narušienei (1936-2022)

Vieno gyvenimo darbai, skirti Lietuvai ir lietuvybei Balandžio 25 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, sulaukusi  85-erių metų, mirė teisininkė, buvusi Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovė, mecenatė,...

Skaitykite apie neseniai įšventinta jauną kunigą – Luką Laniauską

Birželio 13ta dieną, Amerikoje gimes lietuvis Lukas Lankiauskas buvo įšventintas į kunigus (Jėzuitų formacijos). Skaitykite pridėtą straipsnį apie Luko jaunyste, mokslus, ir ateitį. Fr. Lukas Laniauskas, SJ: A...

Gyvuojame jau 365 dienas – Atnaujintos tevzib.com svetainės pirmasis gimtadienis!

Atnaujinta tevzib.com svetainė darbą pradėjo 2014 metais liepos mėnesį. Metų bėgyje internetinėje svetainėje buvo patalpinta beveik 200 straipsnių. Gimtadienio proga skelbiame 15 labiausiai skaitomų straipsnių...

Dainuojančių žmonių šventė! Toronto lietuvių mišraus choro “Volungė” 40-mečio minėjimo įspūdžiai

Šventė, į kurią buvo einama 40 metų kassavaitinių repeticijų, koncertų, išvykų keliu, mokantis šimtus dainų ar klasikos kūrinių, prasidėjo Toronto Prisikėlimo šventovėje iškilmingomis Padėkos...

Gausėja Pasaulio lietuvių bendruomenė

Ši rudenį Pasaulio lietuvių bendruomenė pasipildė dviem naujomis organizacijomis. Savo narystę oficialiai užregistravo Malaizijos ir Čilės lietuvių bendrijos.   Malaizija. Rugpjūčio 31dieną entuziastingas Malaizijoje gyvenančių Lietuvos...

Br.Kolumbijos žygeivių žiemos žygis

Saulėtą ir snieguotą gruodžio 4 d., sekmadienį, Britų Kolumbijos žygeivių grupė pradėjo žiemos sezoną žygiuodami su sniegbačiais į Vakarų Vankuveryje esančio Hollyburn kalno viršūnę....

Naujausios žinios

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X