Lietuviškos tapatybės pradžia – šeima ir bendruomenė

ADVERTISEMENT

Lietuva mini jau 31-ąsias nepriklausomybės atstatymo metines. Be daugelio įvairių permainų valstybės gyvenime, jaučiame, kad beveik išnyko riba tarp Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančių lietuvių, pamažu tampame viena tauta, kurios viena iš svarbiausių jungčių, nežiūrint geografinės gyvenimo vietos, yra kalba ir kultūra, tai, ką vadiname lietuviška tapatybe. Todėl neatsitiktinai šiuo metu ir Lietuvos švietimo institucijos, ir Pasaulio lietuvių bendruomenė vis dažniau primena apie lituanistinio švietimo svarbą pasaulio lietuvių bendruomenėse, planuoja konkrečius bendrus darbus, skatinant lietuvių kalbos mokymąsi ir kultūros pažinimą.

Lituanistė Loreta Vilkienė, VU universiteto docentė

Siūlome pasižiūrėti Lietuvos valstybinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaizdo įrašą, kurį prieš pora metų parengė ir pristato Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedros docentė Loreta Vilkienė. Įraše savo patirtimis ir mintimis apie lietuvybės puoselėjimą, lietuviško paveldo saugojimą Kanadoje dalijasi Antanas Šileika, lietuvių kilmės Kanados rašytojas, literatūros kritikas; Karla Gruodis, Kanados lietuvė, vertėja, žurnalistė, redaktorė; Rimas Čuplinskas, Lietuvos ir Kanados prekybos rūmų prezidentas, pirmojo Kanados lietuvių bendruomenės pirmininko Jono Matulionio vaikaitis; Danguolė Juozapavičiūtė-Breen, Kanados lietuvių muziejaus – archyvo vedėja. Jie, gimę jau Kanadoje, gražia lietuvių kalba pasakoja apie savo gyvenimo patirtį, į kurią verta įsiklausyti.