Lietuva, Tėvyne mūsų Liepos 6-oji mūsų bendruomenėse

ADVERTISEMENT

Liepos 6-ąją  įvairiose planetos kampeliuose suplazdėjo  lietuviškos vėliavos – mūsų tautiečiai vienaip ar kitaip šventė Valstybės dieną. Dėl laiko juostos skirtumų visuose žemynuose įvairiu metu skambėjo Tautiška giesmė, dar kartą paliudijusi, koks stiprus ir nuoširdus ryšys su Tėvyne išlieka, net kai keičiame gyvenamąją vietą, fiziškai nutolstame nuo žaliosios Lietuvos.

Po visų Valstybės dienos renginių Vilniuje, Rotušės aikštėje, dalyvaujant Lietuvos vadovams,  iškiliai nuskambėjo  „Lietuva, Tėvyne mūsų…“ O pradžią giedojimui davė susirinkusieji Alytuje prie aukščiausio Lietuvoje Baltosios rožės pėsčiųjų tilto per Nemuną. Alytus – šiemetinė Lietuvos kultūros sostinė, todėl jiems teko ši garbė.  Daugiau kaip prieš šimtmetį parašytą giesmę, kuri atspindi visų Lietuvos žmonių siekius ir viltis, giedojo ne tik Lietuvoje  gyvenantys žmonės.  Prie jų prisijungė ir didesniuose ir mažesniuose telkiniuose susirinkę tautiečiai įvairiose pasaulio šalyse.

Kanados lietuviai, derindamiesi prie Lietuvos laiko,  giedojimui rinkosi vidurdienį, didesnėmis ar mažesnėmis grupėmis; kas  vandenyno pakrantėje ar kalnų papėdėje (Vankuverio lietuviai), kas Lietuvių vardu pavadintame parke  ar  lietuviškos parapijos aikštėje (Toronto lietuviai) . Dar kiti rinkosi  savame kieme (Toronto pensininkų namai) ar  bendruomenės centre (London, ON). Wasaga Beach lietuviai  susirinko savo įprastinėje vietoje – aikštėje prie bendruomenės centro. 

Buvimas kartu, dalijimasis šventės nuotaika ar lietuviškos duonos (Tėvynės artimumo simboliu) gabalėliais mums primena, kaip svarbu prisiminti savo šeimos, tėvų ar protėvių kilmės šaknis ir istoriją, tradicijas, jas  perduoti Kanadoje augančiam lietuvių kilmės jaunimui.  Mūsų istorinė ir kultūrinė atmintis ne tik stiprina Lietuvą, bet  ir stiprina, praturtina mus, kaip asmenybes.  Esame stipresni, kai jaučiame šios  tautinės bendrystės ryšį ne tik šventinėmis akimirkomis, bet ir kasdieniniame gyvenime: ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi!

“Tautiškos giesmės” giedojimo pradžia Alytuje – Lietuvos kultūros sostinėje 2022:

“Tautišką  giesmę” gieda daugiatūkstantinė minia Vilniuje, Rotušės aikštėje:

Kanados lietuvių bendruomenėje  skamba “Tautiška giesmė”:

Toronto Prisikėlimo parapijos aikštėje gausų tautiečių būrį giesmės giedojimui sukvietė Toronto Kanados lietuvių bendruomenė. Pakiliai ir šventiškai nuskambėjo jų giedamas Lietuvos himnas.  Tautiškos giesmės giedojimo Prisikėlimo parapijos aikštėje vaizdo įrašą galite rasti Toronto KLB Facebook’e.

Pagal ilgametę tradiciją Toronto Lietuvių Namai  ir šiemet pakvietė rinktis  giedotojus Lietuvių parke. Grupės centre- ant lininio rankšluosčio lietuviškos duonos kepalas – Lietuvos simbolis, pabrėžiantis šios akimirkos prasmę. Prie Toronte gyvenančių tautiečių šiai  progai prisijungė iš Lietuvos atvykę tautiečiai, kaimynai latviai ir gražus  būrelis jaunimo, tarp jų pati mažiausia dešimties mėnesių Viktorija  dar ant mamos rankų.  Sugiedoję himną, visi dalijosi ir ragavo lietuvišką duoną ir kitas vaišes – buvo gera pabūti kartu!

Toronto pensininkų namų  „Vilniaus rūmai“ gyventojai Valstybės dieną paminėjo ir“Tautišką giesmę“ giedojo  kartu, susirinkę savame kieme:

 

Wasaga Beach, ON, lietuviai, kaip visada, rinkosi bendruomenės centro aikštėje:

Londono,ON, lietuviai „Tautišką giesmę“ giedojo savo bendrijos centre:

Edmontono lietuviai mini Valstybės dieną:

Vankuverio lietuviai „Tautišką giesmę“ giedojo ir vandenyno pakrantėje ir kalnų papėdėje: