Sausio 13-ąją vėl pražydo neužmirštuolės

Šiemet minime 26-ąsias Sausio 13-osios metines. Kruvinąją 1991-ųjų naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14...

Lietuviai kaliniai Pietų Amerikoje

Prel. Edmundas Putrimas

K.Donelaitis ir šiandien su mumis

Toronto Maironio lietuviškos mokyklos atvira pamoka “Sveiks, svieteli margs!” dideliems ir mažiems S.Katkauskaite Šį nelabai pavasarišką pavasarį praskaidrino tikrai nekasdieniškas įvykis Toronto Prisikėlimo parapijos salėje kovo...

Ruošiamės dainų šventei! Chorvedžių seminaras Dainavos stovykloje

Nijolė Benotienė - Rugpiūčio 18, 2014 2015 metų Dainų Šventės “Padainuosim dainų dainelę” chorvedžių seminaras įvyko rugpjūčio 14 – 17 dienomis Dainavos stovykloje, Michigan valstijoje. Tai...

Skaitykite apie pasaulio lietuvius naujame tinklalapyje pasauliolietuvis.lt

Norime pristatyti naują lietuvių susitikimų vietą internete: pasauliolietuvis.lt. Skaitykite, žiūrėkite, praneškite naujieną bičiuliams, savo bendruomenėms, draugams.  Read About Lithuanians from Around the World on the New Website...

Prisidėkite prie virtualios parodos „Šimtmečio belaukiant: Vasario 16-oji mano šeimoje”

Esi lietuvis ir šventi Lietuvos valstybės atkūrimo dieną? Pasidalink savo nuotraukomis su visais virtualioj parodoj Projektas – virtuali paroda „Šimtmečio belaukiant: Vasario 16-oji mano šeimoje“...

Montevidėjuje sausio 16–18 dienomis vyko Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas

Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje sausio 16–18 dienomis vyko Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas. Jame dalyvavo užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius. Sveikindamas dalyvius viceministras atkreipė dėmesį...

Svarbi žinia lietuviams – Atminimo siena komunizmo aukoms

Daugiakultūrinė organizacija "Tribute to Liberty” nuo 2008 m. ruošia šį projektą. Šiemet pradedama šio paminklo statyba Kanados sostinėje, Otavoje, prie Aukščiausiojo teismo rūmų. Komunizmo...

Nacionalinis diktantas vyks vasario 21 dieną

Nacionalinis diktantas vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti žinias. Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinio diktanto konkursas vyks vasario 21 dieną 11 valandą. Diktantas bus...

Naujausios žinios

X