Lietuvos nepriklausomybės šventė Vasagoje

Gausus būrys lietuvių dalyvavo mūsų apylinkės Lietuvos Nepriklausomybės 105-ųjų metinių šventėje.  Mus pasveikino KLB  Krašto valdybos pirmininkas pirmininkas Kazimieras Deksnys , smuikininkė Rūta Melkienė...

Triguba šventė Vasagoje

Liepos 1 d. Vasagos lietuvių būrelis kartu atšventė Jonines, Vilniaus 700 m. jubiliejų ir Kanados dieną. Gerojo Ganytojo misijos kieme susirinko nemažas būrys tautiečių. Po...

Išrinkta nauja Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba

Vilniuje pasibaigė Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII seimas. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke trečiai kadencijai perrinkta Vokietijos lietuvių atstovė Dalia Henke. D.Henke Pasaulio lietuvių bendruomenei...

Pasaulio lietuvių forumas Kaune, VDU

Kviečiame Jus spalio 21 d., ketvirtadienį, dalyvauti Pasaulio lietuvių bendruomenių forume, kurį organizuoja Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) kartu su Vytato Didžiojo universitetu (VDU) ir...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Atmintis gyva, nes liudija

Lietuvoje  29-ąjį  kartą minimi tragiški 1991 msausio 13-osios dienos įvykiai, pagerbiamas žuvusių laisvės kovotojų atminimas. 1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą...

Argentinos lietuviai kviečia į šokių šventę

Lietuvių tautinių šokių kolektyvai iš viso pasaulio jau gali registruotis į 2021 metų gruodį Argentinoje, Beriso mieste, vyksiančią šokių šventę „Ten, kur Nemunas banguoja“. Šią...

Kanados baleto prima balerina – Vilniaus M.K. Čiurlionio meno mokyklos absolventė

Š.m. lapkričio mėn. Toronto spaudoje daug dėmesio sulaukė viena iš Kanados menų pažibų, “The National Ballet of Canada”, kurios rudens laikotarpio programoje pirmavo premjera...

Sveikinimas Lietuvai – lietuviškas šokis

Pasipuošę tautiniais kostiumais, ne tik maži, bet ir suaugusieji, grupelėmis ir po vieną – pasaulio lietuviai entuziastingai jungiasi į bendrą liaudies šokį „Sėjau rūtą“....

Su nepriklausomybės švente sveikina  Vankuverio žygeiviai

Lietuvos nepriklausomybės šventės -Vasario 16-osios proga įspūdingą sveikinimą Kanados ir pasaulio lietuviams iš kalnuotų Vankuverio apylinkių perdavė Br.Kolumbijos lietuvių žygeivių grupė, vadovaujama Lino Antanavičiaus....

Lietuvos Nepriklausomybės dieną paminėkime kartu

Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė (BKLB) maloniai kviečia dalyvauti renginiuose, skirtuose valstybinei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, Vankuveryje. Minint šią dieną, Vankuverio mieste Lietuvos...

Naujausios žinios

X