Kalėdinė šventė Wasagoje

ADVERTISEMENT

Wasaga Beach (Ontario) lietuvių bendruomenės šiemetinės Kūčios buvo atšvęstos gruodžio 9 d. Žmonių dalyvavo tiek, kiek tilpo salėje! Net šešiolika apylinkės tautiečių mielai prisidėjo prie tradicinių patiekalų pagaminimo.  Buvo uždegtos žvakutės šių metų apylinkės iškeliavusiems anapilin. Šiais metais mus paliko Robertas Petronis, Petras Gvildys, Irena Punkrienė, Jonas Andrulis, Terese Zaleskienė, Aldona Vaškevičienė. O po Kūčių susikaupimo salė aidėjo nuo bendrai giedotų kalėdinių giesmių. Visiems buvo taip smagu susiburti, pasivaišinti ir palinkėti vienas kitiems “Linksmų švenčių”! Iškilminga popietė užbaigta, visiems gražiai sustojus ratu ir sugiedojus “Lietuva brangi”.

Laima Šeškuvienė, ntrs. K.Poškaus