Australijoje – politikas su lietuviška pavarde

Australijos federacinės vyriausybės premjeras Scott Morrison ir australai visoje šalyje mokosi tarti lietuvišką pavardę. Pietų Australija nuo šiol turi lietuvių kilmės premjerą. Naujasis Pietų...

Vėjas Kruszewski, Kanados madų kūrėjas, yra kandidatas į didelę LVMH premiją

Šiais metais 19-metis dizaineris, Vėjas Kruszewski, turintis studiją Toronte ir kuriantis pagal savo etiketę “Vėjas”, yra vienas iš 26 menininkų galintis laimėti  300000 eurų...

Sausio 13-ąją vėl pražydo neužmirštuolės

Šiemet minime 26-ąsias Sausio 13-osios metines. Kruvinąją 1991-ųjų naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14...

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena – pažyminti 1941 metų masinius gyventojų trėmimus...

1941 metų birželio 14 dieną trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visuose Baltijos kraštuose – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje - Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų...

Argentinos lietuviai kviečia į šokių šventę

Argentinos lietuvių bendruomenė šių metų gruodžio pabaigoje ketina surengti šokių šventę „Ten, kur Nemunas banguoja“, skirtą paminėti tautinių šokių kolektyvo „Nemunas“ 50-metį. Norintieji dalyvauti...

Keisis lietuvių kalbos žinių vertinimo tvarka

Siekiama, kad nuo 2022 m. sausio mėnesio Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengtų užsienio lituanistinėse mokyklose besimokančių mokinių lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą – būtų...

Choro tradiciją tęsime ir ateityje 

Birželio 18 d. buvo mūsų, Montrealio lietuvių Aušros Vartų bažnyčios, choro 72-ojo sezono (2022 m. rugsėjis - 2023 m. birželis) uždarymas. Nuo 2022 m....

Vankuverio “Sedulos” klube – Velykų šventė

Balandžio 2 d. Vankuverio mieste ir jo apylinkėse gyvenančios lietuvių šeimos sugužėjo kartu švęsti pavasasarį ir Šv. Velykas. Tėvų ir vaikų laisvalaikio klubo „Sedula“...

Prelatas E. Putrimas lankėsi Australijoje, Melburno lietuvių telkiniuose.

Kovo pradžioje prelatas E. Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, lankėsi Australijoje, Melburno lietuvių telkiniuose. Jis dalyvavo šv. Kazimiero šventei skirtose Mišiose, vadovavo maldai...

Aptarti bendri darbai ir planai  

Spalio 21‒23 dienomis Hiutenfelde, Vokietijoje, vykusiame Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų ir lietuvių kraštų bendruomenių lyderių Europoje suvažiavime buvo aptartas valstybės ir...

Naujausios žinios

X