Su 150-uoju gimtadieniu, Kanada!

Ką žinai apie valstybę, kurioje mes gyvename? Prieš 150 metų sukurta valstybė, kurioje dabar gyvena maždaug 200 tautybių žmonės (iš jų 46,690 Kanadoje save...

Spauda apie pasiruošimo kelią į lietuvių kultūros dienas Otavoje liepos m.

Šiais metais Kanada švenčia 150-tą gimtadienį. Šventiniai renginiai vyksta kiekviename mieste ištisus metus, tačiau didžiausios šios šventės iškilmės,  bus Otavoje liepos mėnesį. Tikriausiai žinote, kad...

Paskelbti paminklo Otavoje Komunizmo aukoms atminti projekto laimetojai

Vertinimo komisija paskelbė apie antrojo projektų konkurso paminklo Komunizmo aukoms Otavoje laimėtoją. Geriausiuoju pripažinto paminklo "Atminimo arka" projekto autoriai – Toronto architektas ir dail. Paul...

Nauji laikai, kiti rūpesčiai: spausdinti Tėviškės žiburius reikia kas antrą savaitę

“Tėviškės žiburių” leidėjų, Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos “Žiburiai”, pranešimas: Gegužės 8 d. surengtame KLKKD išplėstiniame susirinkime buvo aptarti Tėviškės žiburių savaitraščio leidybos ir TŽ...

Atidaroma paroda – mūsų tautiečių pasakojimai apie savo kelionę į Kanadą

Birželio 4, kapų lankymo dieną, 11.30 v.r. Kanados lietuvių muziejuje – archyve atidaroma Gyvosios istorijos paroda – mūsų tautiečių pasakojimai apie savo kelionę į...

15os metų veiklos jubiliejaus sulaukus, Labdarai reikalinga Jūsų finansinė parama

Birželio mėnesį sueina 15 metų nuo 2002-tųjų birželio kai Labdara atidarė savo duris ir priėmė pirmuosius slaugos namų gyventojus. Toronto lietuvių bendruomenė didžiuojasi turėdama...

Nauja paroda Toronte dalinasi Baltiečių išeivių gyvenimo istorijomis

Dalinamės savo istorijomis: tai Baltiečių išeivių, gyvenančių Kanadoje gyvenimo istorijos, kuriose atsispindi prievarta palikti gimti namai, dėl karo ar politinės priespaudos pradėtas naujas gyvenimas...

“Labdaros” slaugos namų gyventojams reikia savanorių pagalbos

Sako, laimę neša ne turtas ir pinigai, bet tarnystė savo artimui.  Į “ Labdaros” slaugos namus dažniau ateina gyventi asmenys su rimta negalia.  Dažnėja...

Paaukok 5 minutes Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo apklausai!

Praėjusių metų pabaigoje Toronte mokslinio darbo tikslu svečiavosi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros profesorė Dr. Meilutė Ramonienė ir docentė, katedros vedėja Dr....

Kanados lietuvių dienos Otavoje – apie būsimą šventę pokalbis su Kristina ir Aleksandru

Jau pasibeldė į mūsų namų duris naujieji 2017 metai. Tikriausiai daugelyje šeimų yra aptariami atlikti darbai, kelionės, atostogos ir planuojama ar svajojama, ką norėtume...

Naujausios žinios

X