Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui – Lietuvos URM garbės ženklas „Aukso Vytis“

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Siekiant įvertinti išeivijos  indėlį į lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos kūrimą, forumo metu buvo pristatytas Užsienio reikalų ministerijos įsteigtas apdovanojimas – dviejų laipsnių garbės ženklas ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“. Pirmuosius aukščiausius apdovanojimus – garbės ženklo „Aukso Vyčius“ – ministeris L. Linkevičius įteikė prezidentui Valdui Adamkui, Pasaulio lietuvių bendruomenei, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, Lietuvos garbės konsului JAV Stanley Balzekui, jns, ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatui užsienio lietuvių sielovadai prelatui Edmundui Putrimui (Kanada).

Apdovanojimai buvo įteikti lapkričio 21 dieną Lietuvos prezidento rūmuose vyko Užsienio reikalų ministerijos surengtame Globalios Lietuvos forume „Lietuvių Chartai 70: diaspora – nepriklausomai Lietuvai“.

 

Forumą atidarė prezidentas Gitanas Nausėda ir prezidentas Valdas Adamkus, susirinkusius pasveikino Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke. Apie lietuvių išeivijos  indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą kalbėjo  mokslininkai, diplomatai, iškilūs išeivijos veikėjai, kūrėjai, sielovados atstovai. Forume tarptautine patirtimi dalinosi Airijos instituto „The Networking Institute“, analizuojančio išeivijos  svarbą valstybėms, generalinis direktorius Kingsley Aikins.

Lietuvos okupacijos metu Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas Augsburge (Vokietijoje) paskelbė pasaulio lietuvių deklaraciją „Lietuvių Charta“, tapusią tautos priesaikos žodžiu Tėvynei. Prieš 70 metų užrašyti žodžiai Lietuvai išliko įkvėpimu pasaulio lietuviams iki šių dienų.

URM inf.

Prelato  Putrimo ntrs.