Toronto Maironio mokyklai – 70 metų!

Per gimtąją kalbą žmogus yra susijęs tiek su savo paties buvimu, tiek su savąja tauta. Todėl įaugimas į kalbą yra išgyvenamas kaip kažkas be...

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio paminėjimas Anapilio sodyboje

Vasario 16-ąją prasidėjusios valstybės nepriklausomybės 100-mečio šventės ir minėjimai kovo 3d. stabtelėjo šalia Lietuvos kankinių šventovės esančioje Anapilio sodyboje, kur pilnutėlėje didžiojoje salėje susirinkusieji...

Toronte kovo 3d vyks Lietuvos Šimtmečio minėjimas ir šventinis pokylis

Toronto Kanados lietuvių bendruomenės valdyba kviečia visus kartu švęsti Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-metį! Lietuvos Šimtmečio minėjimas-koncertas vyks 2018 m. kovo 3, šeštadienį, 2 v.p.p. Anapilio...

Kanados Lietuvių Dienos Otavoje – Šventė jau tik atmintyje

Nuo liepos 28 iki 30 d.d. lietuviškai buvo paminėtas Kanados 150-metis Otavoje, Kanados žavingoje sostinėje – buvo parodytas lietuvių kultūrinis ir meno paveldas. Po beveik...

Naujasis Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Pranckevičius

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė skiriamuosius raštus nepaprastajam ir įgaliotajam Lietuvos ambasadoriui Kanadoje Dariui Pranckevičiui. Darius Pranckevičius (g. 1967 m.) 1992 m. baigė studijas Vilniaus...

Su 150-uoju gimtadieniu, Kanada!

Ką žinai apie valstybę, kurioje mes gyvename? Prieš 150 metų sukurta valstybė, kurioje dabar gyvena maždaug 200 tautybių žmonės (iš jų 46,690 Kanadoje save...

Spauda apie pasiruošimo kelią į lietuvių kultūros dienas Otavoje liepos m.

Šiais metais Kanada švenčia 150-tą gimtadienį. Šventiniai renginiai vyksta kiekviename mieste ištisus metus, tačiau didžiausios šios šventės iškilmės,  bus Otavoje liepos mėnesį. Tikriausiai žinote, kad...

Paskelbti paminklo Otavoje Komunizmo aukoms atminti projekto laimetojai

Vertinimo komisija paskelbė apie antrojo projektų konkurso paminklo Komunizmo aukoms Otavoje laimėtoją. Geriausiuoju pripažinto paminklo "Atminimo arka" projekto autoriai – Toronto architektas ir dail. Paul...

Nauji laikai, kiti rūpesčiai: spausdinti Tėviškės žiburius reikia kas antrą savaitę

“Tėviškės žiburių” leidėjų, Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos “Žiburiai”, pranešimas: Gegužės 8 d. surengtame KLKKD išplėstiniame susirinkime buvo aptarti Tėviškės žiburių savaitraščio leidybos ir TŽ...

Atidaroma paroda – mūsų tautiečių pasakojimai apie savo kelionę į Kanadą

Birželio 4, kapų lankymo dieną, 11.30 v.r. Kanados lietuvių muziejuje – archyve atidaroma Gyvosios istorijos paroda – mūsų tautiečių pasakojimai apie savo kelionę į...

Naujausios žinios

X