Niagaros muzikos festivalyje Toronto lietuvių choras

ADVERTISEMENT

Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” ir “Volungės” moterų vokalinis ansamblis dalyvavo Niagaros muzikos festivalyje.  Niagaros muzikos festivalis (meno vadovas – muz. Atis  Bankas), surengtas jau 21-ąjį kartą, yra svarbus Šiaurės Amerikos kultūros renginys, skatinantis klasikinės ir šiuolaikinės kamerinės muzikos sklaidą, ugdantis jaunuosius talentus, perduodant jiems vyresniųjų patirtį. Tai pelno nesiekiantis tęstinis renginys, kiekvienais metais siūlantis klausytojams naujus muzikinius atradimus ir pažintį su įdomiais atlikėjais. Jame neretai dalyvauja ir lietuvių atlikėjai.

Šiemet festivalio programa buvo papildyta nauja atlikėjų grupe – lapkričio 16-25 dienomis pirmą kartą surengtas chorų festivalis. Įvairiose viešosiose erdvėse koncertus surengė  9 skirtingi, turintys ilgametes chorinio dainavimo tradicijas ir patirtį chorai: The Elmer Iseler Singers, The Avanti Chamber Singers, The Victoria Scholars (vyrų choras), The Celaya Conservatory Children’s Choir (atvykes iš Meksikos), A Sing-Along Messiah (dalyvavo beveik 100 atlikėjų), ukrainiečių “Vesnivka”, Toronto lietuvių choras “Volungė”, The Laura Secord Concert Choir, and Hamiltono vaikų choras (kartu su smuikininku  Jasimn Lin)!

Toronto lietuvių “ Volungės” choras ir ukrainiečių “Vesnivka” koncertavo lapkričio 24 d. St.Mark anglikonų  šventovėje.  “Volungės” choras (vad. ir dirigentė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, akomp. Ilona Damašiūtė-Beres, chormeisterė Danguolė Radtkė) ir “Volungės” moterų vokalinis ansamblis 40 min. trukmės programoje atliko lietuvių  liaudies dainas, dvi iš jų pagrįstos senosiomis sutartinėmis, skambėjo karo dainos, šiuolaikinių kompozitorių V.Augustino, V.Kernagio kūriniai. Klausytojai susidomėję klausėsi, negailėdami plojimų, o kai kurių dainų priedainiams pritarė ir patys. Dainos buvo atliekamos lietuvių kalba, bet programoje buvo angliškai pristatyta dainų tema, todėl koncerto klausytojams tai buvo įsimintina lietuvių muzikos valanda.                      

Inf.