Mūsų stiprybė -vienybėje

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui
ADVERTISEMENT

Sekmadienį, rugpjūčio 25-tą dieną, Vankuverio Estų šventovėje buvo laikomos netradicinės Mišios Baltijos kelio 30-mečiui paminėti ir  prisiminti Molotov- Ribentropp  pakto pasekmes Baltijos valstybėms.

Iš pagarbos trims Baltijos šalims, šios Mišios buvo laikomos estų, latvių, lietuvių bei anglų kalbomis. Vankuverio lietuvių bendruomenes pirmininkas Algis Jaugelis skaitė Evangeliją pagal Luką lietuviškai.

Čia ir vėl simboliškai susikibome rankomis ir ėjome aplink šventovę, kuri gerai matoma nuo 49-os ir Oak gatvių. Prie baltiečių prisijungė ir Honkongo opozicijos aktyvistai, kurie, įkvėpti lietuvių, latvių ir estų, atkartojo Baltijos kelią, protestuodami prieš Kinijos priespaudą. Po to vaišinomės kava ir užkandžiais bei dalinomės prisiminimais ir mėgavomės šventine nuotaika, bendraudami su kitais lietuviais bei broliais latviais ir estais. 

Ačiū tiems, kurie šventėte kartu!

                                                                       Lina Holliday, Vankuveris

Linos Holliday nuotraukos