Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai

Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai
ADVERTISEMENT

Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” gruodžio 8 d. pakvietė visus į tradicinę, jau 34-uosius metus rengiamą kalėdinių giesmių ir maldų popietę “Šiandien Betliejuj, nuostabi naujiena”.

Jaukioje šventovės salėje, kurią puošė švytinčios kalėdinėmis šviesomis žaliosios eglutės, į  šią prasmingą  muzikos ir giesmių savotišką Kalėdų švenčių įžangą susirinko nemažai parapijiečių ir svečių. Gerai pažįstamų giesmių “Šiandien Betliejuj  nuostabi naujiena”, “O greičiau greičiau ir kitų melodijos  priminė, kad po advento rimties laukia visada šiek tiek paslaptinga, bet džiugi Kūčių naktis, po jos ir šventiškos Kalėdos. Šią įžangą į popietės programą atliko Prisikėlimo parapijos kanklių ansamblis (vad. A.Valaitytė, Ž.Janeliūnienė). Giesmių programoje giedojo ir Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo choras, atskira mergaičių grupė ir maloni  staigmena – išraiškingas viešnios dainininkės Kelly Masalas (sopranas) balsas. Nors programos vadovė  muz. Dalia Skrinskaitė -Viskontienė ir paprašė  plojimus pataupyti programos pabaigai, klausytojams buvo sunku susilaikyti nepadėkojus ir solistei, jauniesiems dainininkams ir choro vadovėms D.Biskienei ir akompaniatorei D.Radtkei.  Plojimų susilaukė ir Volungės moterų vokalinis ansamblis bei dainininkė Kelly Masalas, atlikusios Mozart “Laudate dominum”, J.Rutter “Angelų giesmę”, L.Spivacek  “Giedok, aleliuja”.

Ypatingo skambesio atliekamoms giesmėms suteikė ir programoje dalyvavusio pučiamųjų kvinteto muzika: Robert de Vito(trimitas), Valerie Cowie (trimitas), Diane Doig (valtorna), Aubrey Kelly (trombonas), Al Carter (tūba).

Pagrindinis šios programos kūrinys – gerai žinomo lietuvių chorvedžio, dirigento, kompozitoriaus Liongino Abario 9 dalių liturginis kūrinys “Te Deum”. Jį atliko Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” (vad. D.Skrinskaitė-Viskontienė) ir pučiamųjų kvintetas. Klasikine tema parašytas kūrinys nuskambėjo labai šiuolaikiškai ir iškiliai, išsaugodamas savo pagrindinį motyvą – melodija ir žodžiais išsakomą Visagalio pagarbinimą, pasitikėjimą jo globa ir meile.

“Volungės”  ar jaunimo ir vaikų choro atliekamas  giesmes keitė J.Kuliešiaus skaitytas evangelijos tekstas, N.Žukauskienės, R.Kapeniak, L.Underienės skaitomos V.Mačernio, H.Nagio, Anne Bronte eilės. Bendras giesmes giedojo ir programos dalyviai ir klausytojai. Programai pasibaigus, Prisikėlimo parapijos klebonas J.Šileika, OFM, padėkojo atlikėjams ir  meninių vienetų vadovams, talkininkams,pasveikino susirinkusius artėjančių Kalėdų proga. Už šventinę popietę padėkojo ir  svečias – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministras, kun. Algirdas Malakauskis, OFM.

Nebuvo pamiršta ir kita šios popietės tradicija: “Volungės” choristai visus pakvietė į didžiąją salę pasivaišinti kava ir saldumynais, pasidalinti ką tik išklausytos programos įspūdžiais, pabūti kartu, pasidžiaugti Kalėdų šventės prasminga įžanga.

D.Puterienės ntrs. Prisikelimo parapijos ir Toronto lietuvių mišraus choro kaledinių giesmių ir maldos popietės akimirkos

no images were found