Spauda apie pasiruošimo kelią į lietuvių kultūros dienas Otavoje liepos m.

Šiais metais Kanada švenčia 150-tą gimtadienį. Šventiniai renginiai vyksta kiekviename mieste ištisus metus, tačiau didžiausios šios šventės iškilmės,  bus Otavoje liepos mėnesį.

Tikriausiai žinote, kad šioje šventėje, šalia kitų tautybių, dalyvaus ir Kanados lietuviai, kurių pasirodymas “Kanados lietuvių dienose -Otavoje” bus liepos 28-tą 2017.

Lietuvių dienose dalyvaus virš 300 šokėjų, dainininkų, menininkų ir kt. lietuvių kilmės tautiečių iš visos Kanados ir JAV.

Spaudos atstovė, Nijolė Benotienė paruošė visą eilę straipsnių apie būsimą šventę, jos dalyvius, šventės organizatorius ir programą. Visi straipsniai sudėti chronologine tvarka, kad būtų galima lengvai rasti reikiamą informaciją. Perskaitykite dar kartą, kad nepraleistumėte nei vienos žinutės apie numatomą ypatingą ir šventišką lietuvių susibūrimą Otavoje, ir būtinai dalyvaukite šioje šventėje.

Lietuvių kultūros dienų Otavoje atspindys spaudoje

Access all of our Media Coverage for Lithuanian Heritage Day 2017 in Ottawa 

This year, Canada is celebrating it’s 150 Birthday! Festivities will be taking place in Ottawa to mark the occasion.

As you must already be well aware of by now, Lithuanians will also take part in the festivities on the weekend of July 28th, 2017, by celebrating the heritage of Canadians of Lithuanian origin.

This extraordinary day of celebration will be presented by over 300 dancers, singers, and artists of Lithuanian origin from all four corners of Canada as well as guests from the U.S. 

Nijole Benotas, our exclusive correspondent for this event, has amassed significant media coverage leading up to the July festivities in Ottawa. Check out all of her articles and interviews below and make sure you haven’t missed any tidbits of information about the highly anticipated meeting of Lithuanians in Ottawa!