“Gintarėlių” dainos skambės ir Otavoje Kanados lietuvių dienų šventėje

Choras lietuvių bendruomenėje yra didelė kultūrinė vertybė šiais laikais, o jeigu dar vaikų choras, dainuojantis lietuviškai, o jeigu dar net du vaikų chorai toje pačioje bendruomenėje – tai jau tikra prabanga. Mes, Toronto lietuviai, galime didžiuotis, kad turime du vaikų chorus: Prisikėlimo parapijos vaikų chorą, vadovaujamą Danutės Biskienės,  ir Anapilio sodybos vaikų chorą “Gintarėliai”, vadovaujamą Deimantės Grigutienės, kuris puikiai veikia nuo pat savo įsikūrimo 2001 metais.  Parapijai priklausantys chorai daugiau dėmesio skiria bažnytinio repertuaro ruošimui ir atlikimui, o pasaulietinės krypties chorai turi platesnį pasirinkimą, kokia linkme eiti, kokius kūrinius ruošti, kur dalyvauti. 

Vaikų ir jaunimo choras “Gintarėliai” yra įrašę keletą garsaplokščių, surengę koncertų, kelionių, dalyvavę įvairiuose festivaliuose ir kituose chorinės muzikos renginiuose. Gražiai bendradarbiaudami su Prisikėlimo parapijos vaikų choru, Toronto lietuvių bendruomenei ne kartą padovanojo abiejų chorų jungtinę balsų harmoniją, o bendri koncertai  su Montrealio merginų grupe “Kristina ir penketukas” sukviečia gausų būrį klausytojų.

 Šių metų gegužės 14 dieną, 1 v.p.p., Anapilio salėje ir vėl visi galėsime pasigėrėti ne tik skambiais abiejų chorų vaikų balsais, nuoširdžiu kūrinių atlikimu, bet ir daugelio dainų autorės Kristinos Kliorytės gyva ir judria dainų interpretacija. Apie „Gintarėlių“ ruošimąsi didelei lietuviškai šventei Otavoje ir kalbuosi su jų vadove, dirigente Deimante Grigutiene.

– Į mūsų „Gintarėlių“ metinį koncertą pakvietėme ir savo draugus. Suėję visi kartu smagiai padainuosime ir tuo pačiu pasveikinsime mamytes – džiaugiasi ir visus į koncertą kviečia vadovė Deimantė Grigutienė. – O kad pilnai pajustume dainos džiaugsmą, tai iš anksto siūlau ne tik dalyvauti koncerte, bet jungtis prie dainų ir plojimais, ir judesiais, ir viskuo, kas tik bus daroma scenoje, nes tai ne tik Motinos dienos dovana visoms  Toronto mamytėms, tai – ir generalinė Kanados Lietuvių dienų šventės Otavoje repeticija. Torontas turi būti pasiruošęs geriausiai! 

– Kiek Gintarėlių ir kokio amžiaus ruošiasi važiuoti į KLD Otavoje?

– “Gintarėliai”, nors ir nedidelis chorelis, tačiau turim dvi amžiaus grupes: mažiausieji yra 5-6 metų amžiaus, o vyresnieji 8-12 metų.  Mūsų, vykstančių į šventę, yra 15 dainininkų. Kadangi dalyvaujančiųjų amžius kiek skiriasi, todėl ruošiu atskirai grupėmis, pagal amžių; suprantama, dvigubas darbas, bet ką padarysi.

– Kaip sekasi ruoštis KLD šventei? 

– Kiekvieną projektą pradėjus, iš pradžių, atrodo, laiko yra labai daug, bet tuoj pat pastebi, kad jis tirpste tirpsta. Kaip ir kiekvienais metais, mes turime numatę ir kitų metinių renginių bei projektų. Turime derinti, planuoti laiką, norėdami viską įgyvendinti. Ruošėmės ir dalyvavome Peel Music festivalyje, kurį pasirinkome vietoj Kiwanis festivalio. Taigi, dirbome dviem planais. Kaip žinoma, pasiruošimas tokiems renginiams užima labai daug laiko ir jėgų. 

– Kokia Jūsų nuomonė apie šventės vaikų repertuarą?

– Repertuarą parinko pati Kristina. Jai pačiai  geriausiai žinomi  jos sumanymai, aprėpiantys visą šventės programą, derinant dainininkus ir jungiant šokėjus į vieną visumą. Taip pat turiu pripažinti, kad repertuaras vaikams yra labai didelės apimties, daug dainų, vadinasi, teks išmokti daug žodžių. Reikės gerokai susiveržti dirželius, ir – darban… Tik tiek, kad kūriniai nesudėtingi, nors jų daug. Bet, kita vertus, jie labai smagūs, ritmiški ir vaikams labai patinka, o tai, kad yra paruošti  nuostabūs, profesionalūs  dainų įrašai, tai  labai didelė pagalba mums.

– Kokios mintys, apmąstymai prieš šią šventę?

– Labai gaila, kad neatsirado daugiau vaikų kolektyvų, o tie, kurie važiuojame, visi laukiame šventės. Tikiu, kad ji bus labai sklandi ir sėkminga.  Kaip ir visuomet, ruošiant tokias ir panašias šventes, organizatoriams tenka neišmatuojama atsakomybė. Džiaugiuosi Kristinos ir Aleksandro įdėtu neapsakomai nuoširdžiu darbu. Jie savo nenumaldomu  polėkiu mus visus užburia nuostabiems darbams ir  neabejotinai jų sėkmei.  

– Ačiū už kvietimą į „Gintarėlių“ metinį koncertą, už pasidalinimą mintimis ir rūpesčiais apie ateinančią šventę! 

Kalbėjosi Nijolė Benotienė