Liepos 29 atstovauk Lietuvą tarp kitų pasaulio šalių Otavoje

“Ottawa Welcomes the World” – Otava sveikina pasaulį! – renginys, skirtas įvairių tautybių kultūrai, papročiams ir tradicijoms pagerbti, o kartu parodyti pasauliui turtingą ir spalvingą Kanados paveldą. Šį projektą sukūrė Otavos meras Jim Watson, dalyvavęs Expo 67 ir iki šiol gyvenantis paliktais buvusios šventės prisiminimais ir įspūdžiais, ypač, kai parodos metu buvo švenčiamas daugelio tautų kultūros įnašas į Kanados gyvenimą (Expo 67 programoje buvo ir Kanados lietuvių bendruomenės meno programos).

Kanados sostinėje Otavoje yra daugelio pasaulio valstybių ambasados ar atstovybės. Miesto meras Jim Watson tvirtina, kad savo pasiekimais, minint Kanados 150-tą gimtadienį, džiaugsis net 75 valstybių atstovybės ar ambasados. Viena iš jų – Lietuva, kurios prisistatymas numatytas liepos 29 dieną. Šio renginio metu organizatoriai skatina pristatyti penkias pagrindines sritis: prekybą, turizmą, švietimą, maistą/gėrimus ir pramogas/pasilinksminimus.

Kiekvienas kraštas turės paruošęs stotelę- paviljoną, o šio renginio organizatoriai parūpins dalyvio pasą. Paviljonuose apsilankyti bus ypač skatinamas jaunimas. Jiems numatyta išspausdinti net 125,000 pasų. Visi Otavos ir apylinkių mokyklų švietimo skyriai yra pasirašę sutartį sudaryti visas sąlygas mokiniams apsilankyti įvairių kraštų pristatymuose; Lietuvos ambasada pasirašė sutartį su Otavos miestu dėl Horticulture pastato nuomos. Vadinasi, renginys bus ypatingai puikus, nes ne tik Kanados lietuviai, bet ir Lietuvos atstovai rūpinasi, kad Lietuvos paviljonas būtų gražiausias, ir, žinoma, bus!

Lietuvių kultūros dienų organizatoriai vaikus (mokyklų grupes, vasaros stovyklų stovyklautojus) ruošiasi supažindinti su mūsų rankdarbiais, mokys marginti margučius, padainuoti dainelę, pasisukti šokio rateliu, paragauti lietuviškų patiekalų ir dar lauktuvių riestainį užkabinti ant kaklo.

Tarptautiniai paviljonai, parodėlės, mugės, reklamuojančios Lietuvos pasiekimus prekyboje, švietimo, turizmo, maisto, muzikos, šokių ir kitose srityse, išsidėstys istoriniame Horticulture pastate ir Aberdeen paviljone. Visi šie renginiai lankytojams nemokami, tačiau verta nepamiršti piniginės namuose, nes tikrai norėsis ką nors paskanauti ar troškulį numalšinti. Norintiems apsipirkti veiks mugė, kurioje tautodailininkai, amatininkai ir namudininkai pardavinės rankdarbius.

Kanados Lietuvių dienų metu, be kitų renginių, yra ruošiama ir meno paroda.

Menininkų darbus parodai atrinks specialistų, parodos organizatorių komisija. Norintieji dalyvauti prašomi atsiųsti savo darbų nuotraukas, kūrinių pavadinimus, kūrinio dydį, panaudotas medžiagas meno darbui ir trumpą paties menininko biografiją.

Apsilankę šventės internetinėje svetainėje, rasite išsamią informaciją, ko pageidauja organizatoriai iš kiekvieno menininko, planuojančio pristatyti darbus šios šventės parodai. Reikalingą informaciją reikia pristatyti iki gegužės 1 dienos. Parodos rengėjai su kiekvienu menininku susisieks ir aptars geriausią meno kūrinių pristatymo į Otavą būdą ir kitus klausimus. Menininkai parodos metu gali pardavinėti savo darbus.

Meno darbų parodoje laukiami piešimo, tapybos kūriniai, o visi kiti: medžio, molio, mozaikos, nuotraukų, juvelyrikos meistrai su savo darbais yra kviečiami dalyvauti mugėje.

Parodose dalyvauti ir savo kūrinius pristatyti kviečiame visus menininkus, ypač drąsiname jaunimą ar tik bepradedančius kūrybiniu keliu eiti dailininkus.

Nedvejokite, aplankykite Kanados Lietuvių dienų internetinę svetainę ir užsiregistruokite. Ši meno darbų paroda, kaip ir pati šventė, bus tikrai neeilinė. Joje dalyvaus visos Kanados lietuviai, kanadiečiai svečiai ir įvairių kraštų turistai. Geresnės progos pasidžiaugti sava kūryba ir parodyti plačiai Kanados visuomenei lietuvių bendruomenės kūrybiškumą tikriausiai retai rasime.

Nijolė Benotienė