Kalgario šokių grupė “Klevelis” rengiasi kelionei į Otavą

Liko truputį daugiau kaip du mėnesiai iki Kanados Lietuvių dienų šventės Otavoje, ir aš neabejoju, kad rengėjai ruošiasi kuo geriausiai priimti visus atvykstančius, rūpinasi, kad viskas pavyktų ir visi, dalyvavę šventėje, liktų laimingi. Vieni į šventę vyks nuosavu automobiliu ir vairuos virš 440 kilometrų; svečiai iš Klyvlando važiuos autobusu 840 km atstumą, na, o šokėjai iš Kalgario pasiryžę atstovauti savo bendruomenei ir įveikti net 3,340 km lėktuvu. Laukiant iš taip toli atvykstančių šventės dalyvių ir svečių, didėja rengėjų ir mūsų visų jaudulys, nes, kaip senoliai sakydavo, svečias į namus – Dievas į namus. Nedažni mūsų susitikimai tokiose šventėse, todėl norisi, kad liktų patys gražiausi prisiminimai, naujos draugystės, paskatinimas ir įkvėpimas tolesniam darbui. 

Nekasdieninius brangius šios šventės svečius iš Kalgario – šokių grupę “Klevelis” Tėviškės žiburių skaitytojams pristato Odeta Ruzgaitė

Kalgario lietuvių folklorinių šokių grupė “Klevelis” buvo suburta 2012 m. specialiai šokių šventės Bostone proga. “Klevelio” steigėja ir šauni grupės vadovė Rasa Rimavičienė, kurios entuziazmas ir meilė lietuviškam šokiui sėkmingai augina ir leidžia žaliuoti “Kleveliui” iki šiol. Pati nebūdama profesionali šokių mokytoja, ji puikiai tvarkosi ir moko aštuonių porų šokių grupę. Šokio sūkuryje mėgsta pasisukti įvairaus amžiaus suaugusieji, iš kurių vieni – jau senbuviai Kalgaryje, kiti – dar neseniai įsikūrę. 

Norėdami išsaugoti lietuvybę ir puoselėti lietuviško šokio tradicijas, “Klevelio” nariai remia savo kolektyvą. Didžiąją dalį išlaidų išvykose sumoka savo asmeninėmis lėšomis, kartais gaudami paramą iš Kanados lietuvių bendruomenės ir Kalgario lietuvių bendruomenės fondų. “Klevelio” kelionių ir pasirodymų sąraše – 2012 m. lietuvių tautinių
šokių šventė Bostone, 2014 m. Lietuvos dainų ir šokių šventė “Čia Mano Namai” Vilniuje, 2016 m. – lietuvių tautinių šokių šventė Baltimorėje “Šaukia ten tave kelionė“. Be šių svarbiųjų pasirodymų, “Klevelis” dalyvauja lietuvių bendruomenės renginiuose Kalgaryje ir Edmontone, taip pat paveldo dienų renginyje Kalgaryje.

Kanados Lietuvių paveldo dienos Otavoje “Kleveliui” – dar viena didelė šventė ir garbinga pareiga pristatyti Kalgario lietuvių veiklą. Gaila tik, kad dėl nepakankamo lėšų kiekio šventėje dalyvaus tik keturios “Klevelio” poros.

Džiaugiamės, kad nuotolis ir kiti sunkumai neužgesino kalgariečių entuziazmo. Kad ir nedidelę, bet šaunią šokėjų grupę matysime besisukančią bendrame rate. Noriu palinkėti, kad laikui bėgant “Klevelis” išaugtų į visą klevyną, kad jam netruktų nei medžių (šokėjų), nei eigulių (vadovų), ir toliau gražiais darbais garsintų Lietuvą ir Kanados lietuvius tolimame Kalgaryje.        

N.Benotienė