Į šventę veda Kristina ir Aleksandras

Kanados Lietuvių dienas Otavoje organizuoja du kopirmininkai: Kristina Kliorytė ir Aleksandras Stankevičius (Stanke). Susipažinkime su jais – talentingais ir kūrybingais žmonėmis, kurių visi darbai pasižymi ypatingu kruopštumu, išmoningumu ir dėmesiu net ir smulkiausioms detalėms.

Kristina

Kristina Kliorytė

Ankstyvoji Kristinos gyvenimo aistra – menas, šokis, dainavimas, kurį Kristina pradėjo nuo pat mažens dainuodama vaikų choruose, vėliau soliste/kantore lietuvių parapijos šventovėje, kurioje jos mama Rita Čyvaitė-Kliorienė daugelį metų buvo vargonininkė ir choro vadovė. 

Mokykloje Kristina dalyvaudavo choruose ir operetėse, ir kituose anglų ir lietuvių bendruomenės renginiuose. Vėliau klasikinio dainavimo mokėsi pas žinomą tenorą Charles Blandy. Lietuvių išeivijos dainininkams Kristinos balsas yra gerai atpažįstamas iš išeivijos  2006, 2010, 2015 metų dainų švenčių repeticijoms paruoštų įrašų. 

Lygiagrečiai su muzika Kristina domėjosi kalbomis, o ypač prancūzų kalba, kurios mokytis pradėjo 8 skyriuje ir nuo to laiko su šia kalba nebesiskiria. 

Mokydamasi prestižinėje mergaičių gimnazijoje Klyvlande, Kristina net kelerius  metus buvo prancūzų kalbos ir Glee klubo prezidentė. Mokyklą baigė, gavusi svarbiausius apdovanojimus už puikų prancūzų kalbos mokymąsi, o pradėjus universitetą, ją iš karto priėmė į 300-ojo lygio prancūzų kalbos kursą (pirmais metais visi studentai būna tik 100-lygio kursuose). Universitete gavo stipendiją ir 2001 m. išvyko Prancūzijon tobulinti kalbos žinių į Institut d’Etudes Françaises d’Avignon, į kurį yra priimami tik tokie tarptautiniai studentai, rimtai skiriantys dėmesį ir laiką prancūzų kalbos mokymuisi.

Kristina 2003 metais baigė Case Western Reserve universitetą ir gavo prancūzų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį bei prancūzų kalbos departamento apdovanojimą. Grįžo atgal į Prancūziją, į Avignon, kur kartu dirbo anglų kalbos dėstytojo padėjėja Lycee Frederic Mistra, toliau gilindama žinias prancūzų kalbos kaip antrosios kalbos pedagogikos laipsnio įsigijimui Avignon et des Pays de Vaucluse universitete. Skaitė literatūrą, dalyvavo pokalbiuose, darė vertimus, studijavo fonetiką, mokėsi absoliučiai viską, kiek tik galėjo, kad kuo geriau išmoktų prancūzų kalbą. Net ir grįžusi namo, važiuodama savo gimto miesto Klyvlando gatvėmis, Kristina nesiskyrė su prancūzų kalba: klausydavosi muzikos Yves Duteil, Mireille Mathieu, George Brassens ir kitų.

Po mokslų Prancūzijoje grįžusi į JAV, 2006 metais Kristina įstojo į Harvard universitetą ir jame įgijo magistro laipsnį International Education Policy srityje. Vėliau pagal šio diplomo specialybę Kristina 7 metus dirbo žinomoje Abt Associates in Cambridge, Massachusetts kompanijoje, teikdama klientams aukščiausios kokybės mokslinių tyrimų, techninės pagalbos ir konsultacijų vertimo paslaugas. 

Aleksandras

Aleksandro muzikiniai gabumai buvo pastebėti labai anksti, nes būdamas tik 4 metukų jau grojo pianinu, o sulaukęs 9 metų buvo priimtas į Montrealio muzikos konservatoriją (Conservatoire de

Aleksandras Stankevičius

musique et d’art dramatique du Québec) ir tapo jauniausiu jos studentu. Sulaukęs 16 metų, Aleksandras tuo pačiu metu pradėjo akademines studijas Marianopolio kolegijoje muzikos srityje ir McGill universitete, kuriame studijavo kompoziciją ir dirigavimą ir kurį baigė bakalauro laipsniu. 

Nuo ankstyvos jaunystės Aleksandras domėjosi kompozicija ir yra išanalizavęs, ir išmėginęs daugelį muzikos žanrų  ir stilių. Vėliau savo talentus ir sugebėjimus atskleidė  radijuje, televizijoje, filmuose, scenoje ir albumų įrašuose. Ankstesnių darbų kompozicijose ir pirmais muzikos įrašų metais  Aleksandras išleido savo pirmą albumą anglų kalba Let it out. Albumo daina We broke up the band ilgą laiką buvo Nr. 1 anglų kalba perduodamose radijo stotyse. 

Netrukus buvo išleistas antras albumas prancūzų kalba 13e avenue, kurio dainos Passager clandestin ir Sortie de secours taip pat ilgą laiką daugiausiai buvo klausomos prancūzų radijo stotyse. Aleksandras buvo vienas iš pirmųjų Kvebeko provincijos muzikantų, kurio muzikiniai įrašai abiejomis kalbomis buvo lyg tiltas tarp prancūzų ir anglų muzikos klausytojų. 

Po kiek laiko, dirbdamas reklamos srityje su žinomais atlikėjais, su kuriais dalinosi savo talentu ir sugebėjimais ir su kuriais bendradarbiavo, kurdamas muziką daugeliui reklamos kompanijų, Aleksandras perėjo prie muzikos kūrybos televizijos laidoms ir programoms. Vėliau Aleksandras susidomėjo knygų leidybos namais „Coffragants“, kurie iki dabar specializuojasi knygų įgarsinimu (Audiobooks). Po trumpo laiko „Coffragants“ kompanijos sėkmė pasklido labai plačiai, ir šios kompanijos knygas buvo galima įsigyti bet kuriame pasaulio žemyne. Aleksandras savo darbą šioje kompanijoje vadina “mano mažas hobby”, bet šis darbas jam suteikia progos dirbti su įvairiais žinomais aktoriais ir autoriais, kaip pvz. Marina Orsini, Anne Dorval, Albert Millaire, Jean-Claude Carrière, Patrice Laffont, Halley Joel Osment, Kim Thuy, Richard Gere ir kitais. Iki šiol “Coffragants” kompanija yra išleidusi daugiau kaip 600 įgarsintų knygų, ir jos visos turi Aleksandro muzikinį “parašą”. Savo kūrybiniu darbu ir įkvėpiančiomis melodijomis Aleksandras tapo vienu iš labiausiai pageidaujamu kompozitoriumi Kanadoje. Aleksandro kūryba ir darbai buvo pastebėti ir įvertinti aukštais apdovanojimais. Net keletą kartų jis buvo apdovanotas ADISQ iškilmėse už įrašus vaikų ir TV serialų įgarsinimams (Soundtracks). ADISQ apdovanojimas Kvebeko provincijoje yra tarsi Grammy apdovanojimai JAV arba Juno apdovanojimai Kanadoje. 

Prie daugelio „Coq d’Or“, kuriuos gavo už savo kūrybinį darbą reklamos srityje, Aleksandras buvo apdovanotas du kartus iš eilės 1998 ir 1999 Metų kompozitoriaus titulu filmų ir televizijos kategorijoje visos Kanados mastu. Šį apdovanojimą skyrė SOCAN (the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada). Aleksandro kompozicijos yra labai lengvai atskiriamos. Jos yra originalios, greit įsimenamos ir sukeliančios jausmus visiems, kurie jų pasiklauso.

Duetas

Kristinai Kliorytei susitikus su Aleksandru Stankevičiumi, judviejų duetas pasuko kūrybinių projektų linkme. Pirmasis vaisius buvo Requiem, kurio premjera įvyko Montrealyje ir Chambly 2010 m. ir kuris po to buvo atliktas Toronte, Bostone, Los Angeles, ir São Paulo, Brazilijoje. 2010 metais įrašė ir išleido muzikinį giesmių įrašą Garbinkim Dievą giesme. Parapijos, kurios neturi vargonininkų, šį įrašą lengvai gali naudoti Mišių metu ir jungtis į bendrą giedojimą. 

2011 m. buvo sukurtas, įrašytas ir išleistas instrumentinės muzikos įrašas Moksha. Tai muzika, skirta atsipalaidavimui, meditacijai ir jogos klasėms. 

2013 metais dienos šviesą išvydo naujas 17 originalių dainų įrašas Mano aitvaras skraido. Tai dainos pagal lietuvių poetų Bernardo Brazdžionio, Maironio, Dalios Žibaitienės, Aušrinės Širvinskienės eiles bei lietuvių liaudies skaičiuotes ir greitakalbes. Albumas, kuris greitai įgijo populiarumą, alsuoja gera nuotaika ir energija, švelnumu ir paprastumu, jaunyste ir svajonėmis. Grupė “Kristina ir Penketukas” buvo pakviesta koncertuoti ir pristatyti šį įrašą įvariuose miestuose Kanadoje, JAV bei Lietuvoje per valstybinės televizijos laidą Labas rytas, 2014 m. vasarą. Jų daina Aš negaliu sustot dainuot taip pat buvo dainuojama Šiaurės Amerikos X lietuvių dainų šventėje Čikagoje 2015 vasarą. Dainai, kurią atliko 1,500 dainininkų, dirigavo Kristina, o akompanavo pats dainos kompozitorius Aleksandras Stankevičius.

Nauja garsaplokštė (CD) pavadinta “Namai” buvo pristatyta klausytojams 2014 m. Joje įrašyta 15 naujų kūrinių pagal poeto Henriko Nagio eiles. (H. Nagiui dar būnant gyvam, Aleksandras su juo artimai bendradarbiavo, o 1987 m. Lietuvos Krikšto jubiliejaus proga, pagal užsakymą, buvo sukurta kantata Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva (Aleksandro muzika, H.Nagio eilės.) 

Visu šiuo laikotarpiu nebuvo padėta į šalį ir kiti iki šiol buvę Aleksandro projektai. Dabar jie abu jungiasi prie “Coffragants” knygų įgarsinimo ir kartais radijo reklamų, tokių, kaip “Voyage Bergeron” ir “Taxi Diamond”, paruošimui. 2015 m. buvo išleista Ta tête est folle, 14 dainų prancūzų kalba. Keturios dainos iš šio albumo pateko į 100-tą geriausių ADISQ (Québec Association for the Recording, Concert and Video Industries) dainų sąrašą ir dažnai skamba Kvebeko, Ontario ir New Brunswick prancūzų kalbos radijo programose (On 65+ radio stations). 

2015 m. taip pat buvo sukurta internetinė svetainė, skirta pasaulio lietuvių muzikai Music by Lithuanians for the World kristalaudio.com

Tolesniuose kūrybiniuose Kristinos ir Aleksandro planuose daug įvairių minčių, pirmoji iš jų – noras dar šiais, 2017 metais, perdirbti ir išleisti modernią kūrinio Requiem pop versiją. Toliau tęsti antro albumo prancūzų kalba įrašą, na, ir gal dar ką nors lietuvių kalba. Laikas parodys, kuo alsuoja kūrybos ir įkvėpimo pilnos Kristinos ir Aleksandro širdys.

Šiuo metu visas jų dėmesys skirtas Kanados Lietuvių dienų organizavimui, todėl visus kviečiame: atvažiuokit į svečius! Susipažinsime artimiau, padainuosim, pasidžiaugsim vieni kitais ir toliau rašysime savo ir savo bendruomenių veiklos metraščius.

Nijolė Benotienė