Lietuvos nepriklausomybės šventė Vasagoje

ADVERTISEMENT

Gausus būrys lietuvių dalyvavo mūsų apylinkės Lietuvos Nepriklausomybės 105-ųjų metinių šventėje.  Mus pasveikino KLB  Krašto valdybos pirmininkas pirmininkas Kazimieras Deksnys , smuikininkė Rūta Melkienė praturtino Mišias savo smuiko muzika. Po Mišių visi rikiavomės į grupeles  ir nusifotografavome šios šventės prisiminimui. (Ačiū Kęstui Poškui už nuotraukas). Tada visi susirinkom puikioms vaišėms salėje. Pasveikinom mūsų tėvynę Lietuvą su gimtadieniu ir sugiedojom jai “ilgiausių metų”!

Visų susirinkusių į šventę nuotaika buvo puiki. Smagu visiems!

                                                                                       L.Šeškuvienė, K.Poškaus ntrs.