Išrinkta nauja Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba

ADVERTISEMENT

Vilniuje pasibaigė Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII seimas. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke trečiai kadencijai perrinkta Vokietijos lietuvių atstovė Dalia Henke. D.Henke Pasaulio lietuvių bendruomenei vadovauja nuo 2015 metų. Pasak PLB vadovės, naujoji valdyba ir toliau skirs ypatingą dėmesį palaikyti ryšiui su Lietuvos institucijomis. Į valdybą išrinkti pasaulio lietuvių atstovai iš trijų  žemynų. Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai šią savaitę posėdžiavo Vilniuje Seimo rūmuose. Į PLB XVII Seimą susirinko lietuviai iš 37 pasaulio valstybių. Be organizacinių, reikalų  PLB atstovai taip pat  svarstė  piiletybės išsaugojimo, lietuvių bendruomenių stiprinimo, lituanistinio švietimo, tautinės tapatybės puoselėjimo, kitus išeivijai svarbius klausimus ir temas. PLB Seimas yra aukščiausias bendruomenės valdymo organas, šaukiamas kas treji metai.

Dalia Henke – PLB valdybos pirmininkė

Nauja  PLB valdyba:

Pirmininkė – Dalia Henke
Viešieji ryšiai – Aurelija Orlova
Finansai ir lėšų telkimas – Ernesta Kazlauskaitė – Tsakona
Ekonominis bendradarbiavimas – Laurynas GerikasSportas – Laurynas Misevičius
Kultūra – Jūratė Caspersen
Plėtra ir tvarumas – Aušra Andriuškaitė
Visuomeniniai reikalai ir specialieji projektai – Irma Petraityte-Lukšienė
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga  – Rimvydas Rubavičius

Akimirkos iš XVIII Pasaulio lietuvių seimo  atidarymo Valdovų rūmuose ir Lietuvos seimo salėje: