Sėkmingas Prisikėlimo kredito kooperatyvo BBQ ir Vilties Bėgimas Toronte

2013 metais kun. Juozapas Marija Žukauskas paprašė Prisikėlimo parapijos šeimų sekcijos rengti “Vilties bėgimą” – panašų, koks vyksta Lietuvoje. Taigi, susibūrė stipri komanda –...

Slaugos namų „Labdara” auksinis pokylis ir lėšų rinkimo vajus įvyko birželio 4d

Prieš 14 metų Toronte pagal Ontario provincijos Sveikatos ministerijos reikalavimus įkurtiems slaugos namams “Labdara” vis dar tebereikalingi pagerinimai ir patobulinimai, idant juose globojami senatvės...

Kanados lietuvių muziejuje – archyve paroda apie karo pabėgėlius

KLMA zinute: The current exhibition "No Home To Go To" has received attention from the CBC (Canadian Broadcasting Corporation).  An interview with the Curator and...

XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė jau čia pat!

Liepos 3 d. Baltimorės mieste ruošiama XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė, kurioje dalyvaus virš 1,800 šokėjų iš šešių pasaulio kraštų. Šventės tema pasiskolinta iš Bernardo...

Lietuviška radijo laida “Gintariniai aidai” transliuojama iš Hamiltono

Kiekvieną sekmadienį iš Hamiltono McMaster universiteto girdima vienintelė lietuviška radijo laida ”Gintariniai aidai” Kanadoje transliuojama 93.3 FM ir internetu cfmu.msumcmaster.ca 1 v.p.p. (Eastern Time)...

Gegužės m. įvyko Toronto „Gintaro” šokių ansamblio metinis koncertas „Ak, norėtum grįžti”

Gegužės 7 dieną Anapilio sodybos salėje įvyko Toronto "Gintaro" šokių ansamblio koncertas "Ak, norėtum grįžti." Šokėjai, jau pasiruošę liepą Baltimorėje vyksiančiai XV-ajai Šiaurės Amerikos lietuvių...

Ketvirtą kartą organizuojamas Vilties bėgimas vyks Toronte birželio 11d.

Jau ketvirtą kartą organizuojame Vilties bėgimą Toronte birželio 11, šeštadienį, 11 v.r. Prisikėlimo parapijos aikštėje. Vilties bėgimo įdėja kilo 2008 metais, kai broliai pranciškonai su...

Lietuvių ledo ritulio klubas „Klevo lapai” laimi “Baltijos taure”

Pagaliau po 9 metų sportinės sausros sėkmė aplankė ir mus, lietuvių ledo ritulio klubą “Klevo lapai”! Kelionė link pergalės prasidėjo balandžio 2 d, kai “Klevo...

Vankuverio lietuviai kviečiami dalyvauti Europos festivalyje gegužės m.

Gegužės 28 ir 29 dienomis. Vankuveryje vyks Europos Festivalis. Kaip ir kiekvienais metais, Britų Kolumbijos Lietuvių Bendruomenė dalyvaus, pristatydami Lietuvos stendą. Kviečiame savanorius prisidėti prie...

Edmontono ledo skulptūrų festivalyje lietuviai prisistatė skulptūrą „Vėjas pučia iš pietų“

Kiekvienais metais Edmontone sausio pabaigoje vyksta "Ice on Whyte" ledo skulptūrų festivalis. Šiemet toks festivalis vyko dvyliktą kartą, ir antrus metus iš eilės šiame...

Naujausios žinios

X