Toronte „Vilties bėgimas 2019“

Šių metų birželio 8, šeštadienį,  vyko 7-asis Toronto Vilties bėgimas  pranciškonų įsteigtam Šv. Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje veiklai paremti. Šis Centras nuolat teikia dvasinę, psichologinę, socialinę ir informacinę pagalbą, įvairias terapijas, sveikatingumo, grožio ir apgyvendinimo paslaugas.

Dauguma iš veiklų  jo lankytojams yra nemokamos, nes kitaip būtų neprieinamos. Todėl šiam privačiam Centrui visą laiką reikia rėmėjų pagalbos.Vilties bėgimas Centrui (pradžioje – statybai) paremti prasidėjo prieš 12 metų Klaipėdoje.

Toronte šis renginys dabar jau kasmet susietas su  lietuvių šeštadieninės mokyklos mokslo metų pabaigtuvėmis. Ta proga Prisikėlimo kredito kooperatyvas  vaišina moksleivius ir jų tėvelius, o dabar – jau ir vilties begimo dalyvius. Vaikai gali pačiužinėti ir pašokinėti parapijos salėje ant pripučiamų įrengimų.

Torontiškiai – Vilties bėgikai (5 km) ir ėjikai (1 km) šiais metais buvo Dievo apdovanoti nuostabiu oru – ne tik švietė saulė (kaip ir ankstesniais metais), bet ir gaivino vėjelis. Todėl bėgti visiškai nebuvo sunku. Kaip ir prieš keletą metų , bėgikus lydėjo policijos bendruomenės pareigūnai. Vieno dažno bėgiko šiose vietose pastebėjimu, labai didelis patogumas  – leidimas  nesustoti ties raudonu šviesoforo signalu, kadangi tave saugo policija…

Užsiregistravę buvo 79 dalyviai, tarp jų  du  Prisikėlimo parapijos kunigai vikarai: jau 7 m. čia gyvenantis br. kun. Aurelijus Kazimieras Kasparavičius, OFM, ir naujai paskirtas br. kun. Paulius Dainius Vaineikis, OFM.

Registracijos ir aukojimo metu surinkta bent $6,500. Daugiausia iš jų ($1,000) savo močiutės Vidos (Onos) Stanevičienės vardu aukojo Audra Mills. Po $500 aukojo taip pat močiutės Onos Stanevičienės vardu vaikaitė Daiva Mills, Vika Ross ir A. Bacevicius. Atskiri parapijiečiai sėkmingai savarankiškai rinko aukas. Labiausiai paminėtina Marytė Hurst, surinkusi $645. Tačiau esame dėkingi visiems aukojusiems: vien aukomis (be registracijos) surinkti $4,960.

Jau antri metai, kai vieni dažniausių Parapijos partnerių skausmo valandą – Turner&Porter laidojimo namai – gaivino dalyvius skaniu Muskoka Springs vandeniu.Gražu,  kad noras pagelbėti kitiems gali būti ir džiaugsmingas šventimas bei proga susitikti tiek parapiją dažniau lankantiems, tiek rečiau.

Tad dar kartą visiems – AČIŪ!

Br. kun. Aurelijus K. Kasparavičius, OFM

M.Navicko nuotraukose : „Vilties bėgimas 2019 „ Toronte