Paminėtas 105-asis gimtadienis

London, ON

Pavasariškai gražų kovo 24 d. sekmadienį grupelė Londono lietuvių ir artimų draugų bei giminių iš Hamiltono, Toronto, Mississaugos ir Tillsonburgo apylinkių susirinko pasveikinti ilgaamžės londonietės Salomėjos Pargauskienės su jos 105-ju gimtadieniu.

Jubiliatė buvo apdovanota gražiomis gėlėmis, jai sugiedota Ilgiausių metų. Pati Salomėja užvedė gražių dainų pynę, pritariant krikšto dukros Danutės Biskienės akordeono muzikos garsams. Visiems susirinkusiems netrūko geros nuotaikos ir skanaus maisto, kurį parūpino ir viešnios, ir vaikaitis Jonas. Salomėja iki šiol gyvena savo namuose, ją rūpestingai lanko ir globoja nuoširdi pagalbininkė iš Home Care įstaigos. Salomėja dar turi gerą atmintį, retsykiais mėgsta paskambinti pianinu ir pati save linksmina, dainuodama senovines dainas, taip pamiršdama ir senatvinius negalavimus. Ji visa ilgą gyvenimą labai mėgo šokoladą, gal tai ir yra ilgaamžiškumo receptas? Ji jaučiasi laiminga, kad dar gali leisti senatvės dienas savame name, nors 105 metų našta vis daugiau slegia jos pečius… Visi svečiai atsisveikino su viltimi iki kitų malonių susitikimų.

Paul Terek ntrs.