Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda KLMA tinklalapyje

ADVERTISEMENT

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca pristatoma Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda

Jo įvadiniame puslapyje abėcėlės tvarka pristatomi Kvebeko provincijoje 28 gyvenę ir kūrę, dalyvavę įvairiose parodose dailininkai, jų nuotraukos, kūrybinės biografijos bei kūriniai. Šiame sąraše įvairių kartų, įvairaus stiliaus ir žanro menininkai – vieni gimę Lietuvoje ir ten pradėję kūrybinį kelią, kiti Vokietijoje, dar kiti gimė ir augo Kanadoje.

Katalogą /parodą sukūrė ir paskelbė Montrealio lietuvių paveldo draugija. Dailininkai ar jų artimieji patys pateikė žinias apie savo gyvenimą ir kūrybą, taip pat ir nuotraukas; dalį žinių teko rinkti iš spaudos leidinių – laikraščių, žurnalų, ir interneto. Lilė Gedvila, Joana Adamonytė , Rasa Vaidilaitė-Pavilanienė, padedant Gyčiui Vazalinskui, turimą medžiagą sudėliojo į puikiai iliustruotą kūrinių ir kūrėjų nuotraukomis Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos ir istorijos katalogą/parodą.

The Montreal Artists Group