Pradžia Žymės Paroda

Žymė: paroda

KLMA parodoje – pirmųjų lietuvių pėdsakai Kanadoje

Kanados lietuvių muziejuje-archyve baigiamas didelis ir svarbus darbas, rengiamasi lankytojus pakviesti į naują parodą. Apie nelengvas 200 metų senumo istorijos pėdsakų paieškas, rengiant šią...

Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda KLMA tinklalapyje

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca pristatoma Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda Jo įvadiniame puslapyje abėcėlės tvarka pristatomi Kvebeko provincijoje 28 gyvenę ir kūrę, dalyvavę įvairiose...

Paroda „Niekada nenuleisk sparnu” laukia lankytojų

https://youtu.be/88PPQuzwAzo Paroda veikia iki 2018 m. spalio 21 d. Kanados lietuvių muziejuje-archyve. Platesnę informaciją apie parodos darbo laiką rasite čia

Dar galima aplankyti parodą Toronte „Nepiklausomybės Akimirksniai 1918-1939”

Švenčiame Lietuvos nepriklausomybės 100-metį. Iki gegužės 31d, dar vis galima aplankyti parodą "Nepiklausomybės Akimirksniai 1918-1934" Kanados Lietuviu muziejaus arkyve, 2185 Stavebank Road, Mississauga, antradieniais, trečiadieniais,...

Montrealio lietuvių dailininkų paroda Toronte

Kanados lietuvių muziejus-archyvas rengia dailės parodas, kuriose pristatoma Kanados lietuvių menininkų kūryba. Buvo surengta 2015 m. Kęstučio ir Ritos Vilių (London, Ont.) kūrybos darbų paroda....
X