NATO ir Lietuva – kartu jau 15 metų

Advertisement
parama

Balandžio 4-ąją  Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO)  mini savo veiklos 70 -metį. Vašingtone, JAV, 1949 metų balandžio 4 d. buvo pasirašytas dokumentas, sujungęs kai kurias Europos valstybes ir JAV į vieningos saugumo ir gynybos organizaciją. Ta proga Vašingtone į sukakties minėjimą buvo susirinkę  NATO vadovai ir  29 valstybių-narių atstovai. Įvairiuose renginiuose ir susitikimuose su JAV politikais jie įvertino septynerių dešimtmečių bendrą veiklą, gerinant saugumą pasaulyje, aptarė gaires ateičiai.

NATO 70-mečio minėjimas Vašingtone / LR URM ntr.

 Kovo pabaigoje savo pirmąją sukaktį – 15 metų narystę Nato – iškilmingai paminėjo ir Lietuva. 2004 m. Kovo 29 d Vašingtone (JAV), pateikus Šiaurės Atlanto sutarties patvirtinimo raštus, Lietuva kartu su Bulgarija, Estija, Latvija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija prisijungė prie NATO.

Pasirašomas ilgalaikis JAV ir Lietuvos URM tarpusavio bendradarbiavimo planas saugumo ir gynybos srityje / / LR URM ntr.

Ruošdamasi tapti NATO nare, Lietuva sutelkė visas organizacines galias, kad įvykdytų jai keliamus reikalavimus, kasmet didindama gynybai skiriamas lėšas, ugdydama karinį pasirengimą. Nemažą paramą, stiprinant ir modernizuojant karinį parengimą, Lietuvai teikė Kanada. Jos karinėse bazėse ne vienerius metus buvo apmokomi įvairaus rango Lietuvos kariai. Kaip pabrėžė 15-mečio iškilmėse dalyvavęs NATO generalinio sekretoriaus padėjėjas Tacan Ildem, Lietuva nuo pat savo narystės NATO pradžios ne kartą tiek žodžiais, tiek darbais įrodė, kad yra stipri ir įsipareigojanti sąjungininkė. Lietuva – viena iš nedaugelio NATO valstybių yra įsipareigojusi iki 2030 metų gynybai skirti ne mažiau kaip 2.5% BVP (bendrojo vidaus produkto).

Lietuvos atstovai Vašingtone NATO 70-mečio minėjime / LR URM ntr.

Lietuvoje veikia NATO pajėgų integravimo vienetas, kurio užduotis – prireikus užtikrinti NATO pajėgų dislokavimą regione, taip pat NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė iš Vokietijos. NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras rūpinasi labai svarbia  energetinio saugumo sritimi. Lietuvos kariai sėkmingai dalyvauja tarptautinėse NATO taikdarystės misijose, o Lietuvą saugo kitų NATO  valstybių kariai.  Šiuo metu su Lietuvos kariais pratybose ir iškilmėse dalyvauja Vokietijos, Olandijos, Čekijos, Norvegijos, Belgijos ir Islandijos, taip pat JAV kariai. Į Lietuvą reguliariai atvyksta JAV specialiųjų operacijų kariai, tačiau jų skaičius neviešinamas.
Lietuvos oro erdvę dabar saugo Lenkijos oro policija. Per šiuos 15 metų Lietuvoje padangėje yra yra budėję 17 valstybių lakūnai.

Mininčią NATO sukaktis Lietuvą pasiekė dar viena gera žinia. Lietuva patenka į daugiausia dėmesio kibernetinio saugumo sričiai pasaulyje skiriančių valstybių grupę ir pagal neseniai paskelbtą išankstinį Globalų kibernetinio saugumo rodiklį (Global Cybersecurity Index, GCI) užima 4-ąją vietą, į priekį praleisdama tik D.Britaniją, JAV ir Prancūziją. Šį rodiklį kasmet skelbia 194 valstybes vienijanti Jungtinių Tautų Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (International Telecommunication Union, or ITU).

Balandžio 4 d. Lietuvos krašto apsaugos ministerija ir JAV Gynybos departamentas Vašingtone pasirašė dvišalį bendradarbiavimo gynybos srityje planą 2019-2024 m.m. Anot JAV gynybos sekretoriaus padėjėjos tarptautiniams reikalams Katherin Wheelbarger, Lietuva yra pirmoji valstybė, su kuria JAV pasirašė tokį dokumentą.
Nuo 2014 metų JAV į Lietuvos saugumą ir gynybą investavo beveik $80 mln. (JAV). Lietuvos įsigijimai iš JAV taip pat nuolatos auga ir jų suma artimiausiu metu pasieks $200 mln. (JAV). Susitarime dėl valstybių bendradarbiavimo gynybos srityje iki 2024 metų teigiama, kad JAV toliau dislokuos pajėgas Baltijos šalyse, „kad atgrasymas būtų sustiprintas ir katalizuotos Estijos, Latvijos ir Lietuvos pastangos toliau vystyti savo nacionalinę gynybą“, pranešė JAV Gynybos departamentas. Dokumente Lietuvos krašto apsaugos ministerija įsipareigoja suteikti visą reikalingą paramą JAV karių tarnybai Lietuvoje.

LR URM ministeris L. Linkevičius minėjimo iškilmėse Vašingtone