Pradžia Žymės Klma

Žymė: klma

KLMA parodoje – pirmųjų lietuvių pėdsakai Kanadoje

Kanados lietuvių muziejuje-archyve baigiamas didelis ir svarbus darbas, rengiamasi lankytojus pakviesti į naują parodą. Apie nelengvas 200 metų senumo istorijos pėdsakų paieškas, rengiant šią...

Parodoje – lietuvių liaudies muzikos instrumentai

Toronte, Ontario provincijos parlamento rūmų (Queen’s Park) parodų galerijoje, lankytojai, parlamento nariai ir svečiai gali susipažinti su nedidele Lietuvos liaudies instrumentų paroda, kurią parengė...

Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda KLMA tinklalapyje

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca pristatoma Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda Jo įvadiniame puslapyje abėcėlės tvarka pristatomi Kvebeko provincijoje 28 gyvenę ir kūrę, dalyvavę įvairiose...

Paroda „Niekada nenuleisk sparnu” laukia lankytojų

https://youtu.be/88PPQuzwAzo Paroda veikia iki 2018 m. spalio 21 d. Kanados lietuvių muziejuje-archyve. Platesnę informaciją apie parodos darbo laiką rasite čia

Kviečiame į sukaktuvinę Švente – Niekada nenuleisk sparnų

40  Lietuvos kankinių šventovei – Švento Jono parapijai  90 100  Kunigui Petrui Ažubaliui – Nepriklausomai Lietuvai  100 Rugsėjo 28, penktadienį 7 v.v. – sodinsime Šimtmečio ąžuoliuką Šv....

Dar galima aplankyti parodą Toronte „Nepiklausomybės Akimirksniai 1918-1939”

Švenčiame Lietuvos nepriklausomybės 100-metį. Iki gegužės 31d, dar vis galima aplankyti parodą "Nepiklausomybės Akimirksniai 1918-1934" Kanados Lietuviu muziejaus arkyve, 2185 Stavebank Road, Mississauga, antradieniais, trečiadieniais,...

Montrealio lietuvių dailininkų paroda Toronte

Kanados lietuvių muziejus-archyvas rengia dailės parodas, kuriose pristatoma Kanados lietuvių menininkų kūryba. Buvo surengta 2015 m. Kęstučio ir Ritos Vilių (London, Ont.) kūrybos darbų paroda....

Praeitis ir dabartis – Pokalbis apie Kanados lietuvių muziejaus – archyvo...

Irenos Ross pokalbis apie Kanados lietuvių muziejaus – archyvo istoriją ir veiklą su šio muziejaus dabartine administratore Danguole Juozapavičiūte-Breen. Klausia: IR – Irena Ross Atsako: DJB...
X