Tikra istorija, virtusi nuotykių romanu

ADVERTISEMENT

Kovo 19 dieną, Toronte, Ben McNally knygyne, skaitytojams buvo pristatytas lietuvių kilmės Kanados rašytojo Antano Šileikos romanas Provisionally Yours. Šį istorinį nuotykių romaną išleido leidykla Biblioasis.

Antanas Šileika – angliškai kuriantis lietuvių kilmės Kanados rašytojas ir literatūros kritikas. Jo romanas Pogrindis įtrauktas į Globe and Mail 2011 m. geriausių knygų šimtuką. Į Lietuvos Metų knygos rinkimų penketukus buvo išrinktos dvi šio autoriaus knygos – apsakymų rinktinė Pirkiniai išsimokėtinai (2015) ir atsiminimų knyga Basakojis bingo pranešėjas (2018). Šis esė rinkinys skaitytojų buvo pripažintas geriausia 2018 Metų knyga suaugusiems.

Romanas Laikinai jūsų – šeštasis autoriaus kūrinys, taip pat penktoji Antano Šileikos knyga, išversta į lietuvių kalbą ir išleista Lietuvoje. Romanas buvo pristatytas skaitytojams ir šiemetinėje Vilniaus knygų mugėje, prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje ir kitur. Laikinai jūsų – tikrų įvykių įkvėptas romanas apie spalvingus Lietuvos tarpukario istorijos dešimtmečius, kai laikinąja sostine tapo Kaunas,karo kontržvalgybos viršininko pareigas ėjo Jonas Budrys, o Klaipėdos krašto prijungimas rodėsi tolima svajonė.Daugeliui angliškai skaitančiųjų  šis romanas bus pirmąja pažintimi su naująja Europa, kai po I Pasaulinio karo subyrėjo paskutinės imperijos ir pasaulio žemėlapyje atsirado lig tol nežinomos valstybės, tarp jų ir Lietuva. Apie tai buvo kalbėta ir knygos pristatyme. Autorius Antanas Šileika, prieš skaitydamas ištrauką iš savo naujosios knygos, trumpai priminė romano siužeto istorines aplinkybes – Lietuvos, 1918 m. atgavusios nepriklausomybę,  pirmuosius dešimtmečius. Tai buvo dramatiški ir lemtingi

Lietuvai metai, bet autorius sugebėjo toje valstybės kūrimo kasdienybėje pastebėti ir juokingąsias tuometinės politikos bei politikoje dalyvaujančių žmonių puses, parodyti rimtų įvykių tragikomiškąją pusė. Tai pastebėjo ir knygos redaktorius John Metcalf, lygindamas Antano Šileikos kuriamus veikėjų paveikslus su įžymaus rašytojo Graham Greene kūryba.

Tą vakarą jaukus senovinį interjerą išsaugojęs Ben McNally knygynas vos sutalpino gausų – atrodo, pora šimtų, rašytojo draugų, gerbėjų, skaitytojų būrį. Smagu, kad pasidžiaugti rašytojo kūrybine sėkme atėjo ir nemažai tautiečių. Kol visi susirinkusieji vaišinosi užkandžiais,vynu ir netikėtai patiektais lietuviškais tradiciniais gėrimais, kurių pavadinimai minimi ir naujajame romane, knygos autorius tą vakarą buvo labiausiai užimtas žmogus: prie jo stalo, laukdami autoriaus parašo naujoje knygoje,rikiavosi nesibaigianti būsimųjų romano skaitytojų eilė.

Šiuo vakaru Antano Šileikos knyga pradėjo pažintį su Kanados skaitytojais. Jau balandžio 13 d. rašytojas laukiamas GritLit festivalyje Hamiltone, gegužės mėnesį – Windsor, rugsėjį– Eden Mills festivalyje. Birželio mėnesį Provisionally Yours išleidžiama ir JAV.

Kanados skaitytojams naujausiąjį  A.Šileikos romaną  Toronto dienraštyje  “The Toronto Star” (2019.III.30) kultūros skiltyje gražiai pristato  R.Collison savo apžvalgoje “Historic spy thriller plays out in Lithuania”

 D.Swartz ntrs.