Parodoje – lietuvių liaudies muzikos instrumentai

ADVERTISEMENT

Toronte, Ontario provincijos parlamento rūmų (Queen’s Park) parodų galerijoje, lankytojai, parlamento nariai ir svečiai gali susipažinti su nedidele Lietuvos liaudies instrumentų paroda, kurią parengė Kanados lietuvių muziejus-archyvas. Paroda veikia iki liepos 31 d.

Ontario provincijos parlamento rūmai Toronte (Queen’s Park)
Parodos ruošimo darbai

Tai ypatinga viešoji erdvė, kurioje pristatoma daugiatautės provincijos bendruomenių veikla, menas ir gyvenimas. Lietuvių bendruomenė šia nedidele paroda –  stende išdėliotais   skudučiais, kanklėmis, birbyne, ragais,  čia pristatoma pirmąjį kartą. Parodos rengėjai sumaniai pasinaudojo šiuolaikinių interneto ryšių ir išmaniųjų telefonų galimybėmis, tad lankytojai gali ne tik pamatyti šiuos muzikos instrumentus, bet ir ten pat prisijungę telefonu išgirsti šių instrumentų muziką. Taip pat vaizdo įrašuose galima pamatyti, kaip šiais instrumentais groja įvairūs Ontario lietuvių bendruomenės meniniai vienetai ir atlikėjai ar Čikagoje vykusios Lietuvių dainų šventės  dalyviai.

Išmaniaisiais telefonais galima išvysti kaip skamba eksponuojami muzikos instrumentai – nuotraukoje vienas iš pavyzdžių

Iš senovės atkeliavusiais liaudies muzikos instrumentais grojama ir liaudies, ir šiuolaikinė muzika, jie ir dabar skamba Lietuvos šventiniuose koncertuose. Šią parodą galite matyti ir girdėti muziką KLMA tinklalapyje  www.lithuanianheritage.digitalgallery.ca

Parodos rengėjai

Lietuviškų liaudies muzikos instrumentų parodą parlamento  parodų galerijoje ir virtualią parodą tinklalapyje sukūrė muziejaus-archyvo vedėja Danguolė Juozapavičiūtė Breen, savanorės talkininkės Peg Perry ir Gabija Petrauskienė.