Svarbi žinia lietuviams – Atminimo siena komunizmo aukoms

Advertisement

Daugiakultūrinė organizacija „Tribute to Liberty” nuo 2008 m. ruošia šį projektą. Šiemet pradedama šio paminklo statyba Kanados sostinėje, Otavoje, prie Aukščiausiojo teismo rūmų. Komunizmo aukų nuo 1917 m. buvo daugiau kaip 100 milijonų įvairiuose kraštuose. 28 nukentėjusių tautybių pabėgėliai arba palikuonys gyvena Kanadoje. Jų bendruomenių iniciatyva dabar statomas paminklas, kuriam reikia artimiausiu laiku surinkti $1,000,000. Kiekviena organizacija ar asmuo, aukojanti(s) po $1000, galės įraštyi savo arba savo šeimos ar nukentėjusio vardą paminklo priėjime – sienoje arba take, kuris bus išklotas atminimo lentelėmis. Kviečiame visus lietuvius ir lietuviškas organizacijas prisidėti prie šio projekto ir įamžinti savus ir jų pastangas kovojant su komunizmu.

Paminklas plačiai aprašytas tinklalapyje www.tributetoliberty.ca

– KLB Krašto valdyba

National Holocust Museum Design. Team Lord
The National Holocaust Monument *photo from www.macleans.ca

Wall of Remembrance – The National Memorial to the Victims of Communism

Construction on the National Memorial to the Victims of Communism will begin in early 2015.

You can forever memorialize the name of a loved one on the Memorial to the Victims of Communism’s Wall of Remembrance with a $1000 donation.

Space on the wall is limited. Make your donation today to ensure that the world never forgets the suffering endured during communism.

Visit tributetoliberty.ca/contribute to donate or call Ludwik Klimkowski, Chair, Tribute to Liberty, at 1 (613)841-2772.