Toronto ukrainiečiai ir ju remėjai prieš Rusijos konsulatą Toronte: Mes už Ukrainą!

ADVERTISEMENT

A.Benotas

Vasario 16 d. Toronte prie Rusijos konsulato 3 v.p.p. susirinko ukrainiečiai parodyti pasipriešinimą Rusijos vadovui Vladimirui Putinui už jo grąsinimus Ukrainai.

„Hands off Ukraine” skandavo keli šimtai ukrainiečių ir keletas atstovų iš kitų bendruomenių, kurios pažįsta Putino veiklą ir kesinimus. Dalyvavo latvių, lietuvių, estų, lenkų bendruomenių atstovai, taip pat Sirijos ir Gruzijos bendruomenių nariai su vėliavomis.

Programai vadovavo Lisa Shymko, kurios tėvas, Juri Shymko, Canadian Council in Support of Ukraine pirmininkas, pasakė prakalbą, taip pat Ukrainiečių lygos Kanadoje vardu kalbėjo Orest Steciw. Paramos žodžius ir priešiškumą Rusijos vadovybei už represijas Ukrainoje tarė parlamentarai Ted Opitz (MP Etobicoke Centre), Bob Dechert (MP Mississauga-Erindale ir Wladyslaw Lizon (MP Mississauga East-Cooksville).

Lietuvių bendruomenės vardu trumpą pritarimo žodį tarė KLB valdybos narė R. Jonaitienė.

Invalid Displayed Gallery

„Hands off Ukraine!” proclaim hundreds of Toronto Ukrainians and fellow suporters in peacful protest at the Russian Embassy

At 3pm on Sunday, February 16th, a group of patriotic Ukrainians gathered at the Russian Consulate in Toronto to express their opposition of Russian president Vladimir Putin and his oppression of the Ukrainian people.

A few hundred Ukrainians, and dozens of others from communities sympathetic to Ukraine’s struggle chanted „Hands off Ukraine”. Amongst those participating were flag-bearing representatives from Lithuanian, Latvian, Estonian, and Polish communities, as well as Syria and Georgia.

The event was led by MC Lisa Shymko, whose father Juri Shymko, president of the Canadian Council in Support of Ukraine, delivered a passionate speech. Orest Steciw also said a few words on behalf of the Ukrainian League of Canada, while sentiments of support for the Ukrainian people and disapproval of Russia’s repressive tactics were shared by many including politicians Ted Opitz (MP Toronto Centre, Bob Dechert (MP Mississauga-Erindale), and Wladyslaw Lizon (MP Mississauga East-Cooksville).

On behalf of the Toronto Lithuanian community, KLB member R. Jonaitis gave a short statement of support.